یورو بعد از هفت سال جایگزین دالر در تبادلات مالی جهان شد

by Muheb Ibrahimkhail | November 22, 2020 8:13 PM

یورو برای اولین بار بعد از هفت سال بار دیگر به عنوان اولین پول پر استفاده در طول ماه گذشته در معاملات جهانی قرار گرفت که بعد از یورو، دالر امریکایی، پوند انگلستان و ین جاپان به ترتیب پر استفاده ترین ارز در تبادلات مالی جهان قرار گرفتند.

گزارش های جامعه بین المللی تبادلات مالی بین بانک ها (SWIFT) نشان میدهد که ارز واحد اتحادیه اروپا در ماه گذشته پر استفاده‌ترین واحد پولی در تبادلات مالی جهان بوده است. 

بر اساس آمار ها، ۳۷،۸ درصد تبادلات مالی SWIFT در ماه اوکتوبر به واحد پولی یورو بوده است که نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش را نشان میدهد. 

در همین حال استفاده از دالر امریکایی نیز با کاهش ۴،۶ درصدی مواجه شده است، طوریکه استفاده از واحد پولی دالر در ماه اوکتوبر به ۳۷،۶۴ درصد رسیده است.  

رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و بحران سیاسی در امریکا سبب شده است تا ارزش دالر نسبت به اوج خود در ماه مارچ در برابر شاخص بلومبرگ از ستون واحد های مهم پولی جهان، ۱۱ درصد کاهش پیدا کند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/euro-jaiguzeen-dollar-shud-7272/