امضای قرارداد پروژه های انکشافی به ارزش بیش از دو میلیارد افغانی برای ۲۱ ولایت کشور

by Wadsam | July 23, 2020 6:20 AM

وزارت احیا و انکشاف دهات از امضاء تعدادی از پروژه های راه سازی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی برای ۲۱ ولایت کشور خبر میدهد.

این پروژه ها شامل ساخت ۳۰۸ کیلومتر سرک روستایی و اعمار ۱۲ پایه پل موتر رو به طول مجموعی ۵۹۵ متر می‌شوند که توسط برنامه ملی راه سازی روستایی این وزارت تطبیق خواهند شد.

 پوهندوی مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم امضاء این قرارداد بیان نمود که این پروژه ها در ۲۱ ولایت کشور، شامل غور، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، فاریاب، غزنی، کابل، کاپیسا، کندز، کندهار، لغمان، ننگرهار، میدان وردک و هرات تطبیق می‌شوند و در جریان تطبیق آن بیش از ۴ میلیون روز کاری ایجاد خواهد شد.

 وزیر احیا و انکشاف دهات علاوه نمود که این پروژه ها شامل احداث ۳۰۸ کیلومتر سرک روستایی و ۱۲ پایه پل به طول مجموعی ۵۹۵ متر می‌شوند و از تطبیق آنها حدود ۶ میلیون تن مستفید خواهند شد.

 برنامه ملی راه‌سازی روستایی ورازت احیا و انکشاف دهات تا کنون ۷۳۱۰ کیلومتر سرک و ۲۸۲ پایه پل به طول مجموعی ۹۰۱۵ متر در ۳۴ ولایت کشور ساخته است.

 گفتنی است که یکی از پروژه های قرارداد شده پروژه ساخت ۴۸ کیلومتر سرک در منطقه پامیر افغانستان میباشد و با تکمیل کار آن بخش بزرگی از مشکلات مردم پامیر حل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/emzai-qaraardaad-prozha-hai-enkeshaafi-8854/