افتتاح یک فابریکه پروسس جلغوزه در پکتیا

by Wadsam | January 9, 2021 10:16 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که یک فابریکه پروسس جلغوزه به ارزش شش میلیون دالر در ولایت پکتیا افتتاح شد.

به گفته مسوولان در وزارت زراعت، این فابریکه ظرفیت پروسس و بسته بندی شصت هزار تن جلغوزه را دارا بوده و توسط یکی از سرمایه‌گذاران داخلی ساخته شده است.

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پکتیا میگوید که با افتتاح این فابریکه زمینه کاری برای حدود یک هزار تن فراهم خواهد شد.

داکتر نصیر، ریيس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا گفت که سرمایه‌گذاری در این کارخانه زمینه را برای بهبود وضیعت صادرات جلغوزه به بازارهای جهانی فراهم می‌سازد.

در همین حال، صادر کننده‌گان جلغوزه، ساخته این کارخانه را برای معیاری شدن صادرات جلغوزه به خارج بسیار مهم می‌دانند.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/eftetah-yak-faabrikeh-process-jalghoza-dar-paktiya-343/