ایجاد دو هزار شغل برای زنان در فاریاب

by Muheb Ibrahimkhail | July 21, 2020 10:08 PM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که برای‌ حدود دو هزار زن در ولایت فاریاب فرصت کاری ایجاد کرده است.

 این فرصت های کاری  از طریق پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت با ساخت باغچه های خانگی به منظور کاشت و پرورش میوه‌جات و سبزیجات مختلف، ایجاد شده است.

 اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری میگوید که این وزارت از طریق پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری علاوه بر ساخت باغچه های خانگی برای این زنان، تخم ۱۶ نوع سبزی توزیع کرده و برای شماری از آنها مراکز بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات ساخته است.

 وی علاوه نمود که پروژه ملی باغداری و مالداری این وزارت، ساخت باغچه های خانگی را از سال ۲۰۱۴ روی دست گرفت و در سراسر ولایت فاریاب بیش از ۶ هزار زن از این پروژه بهره‌مند شده اند.

 به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، برای زنانی که زنان که زمینه کار از طریق این پروژه مساعد گردیده است، قبلاً بیکار و خانه‌نشین بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/eejad-2000-shughul-baraye-zanaan-faryaab-343/