در دو هفتهٔ گذشته ۶۹۸ تُن میوه خشک به خارج صادر شده است

by Wadsam | November 23, 2021 7:23 PM

مقامات امارات اسلامی میگویند که طی دو هفتهٔ اخیر ماه عقرب سال جاری شمسی بیش از ۶۹۸ تُن میوه خشک به خارج از افغانستان صادر شده است.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتر خود نگاشته است که این مقدار میوه خشک به ممالک اروپایی، آسیایی، امریکا و آسترالیا صادر گردیده است.

به گفته آقای وثیق، اکنون میزان صادرات افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است؛ وی صادرات این مقدار میوه خشک به خارج از افغانستان را یک اقدام مهم در زمینه رشد اقتصادی کشور خوانده است.

در تویت احمدلله وثیق آمده است که از مجموع ۶۹۸ متریک تُن میوه خشک صادر شده به این کشور ها، ۵۸۵ متریک تُن آن کشمش است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/dar-do-haftai-guzashta-698-ton-mewai-khushk-ba-khaarij-saader-shuda-ast-343/