English | دری

مقالات برجسته

Back to homepage

بحران غذای در آفریقا

 ارزیابی های موسسه برنامه غذای جهان (WFP)  نشان میدهد که تعداد افراد به شدت گرسنه در آفریقا در سال ۲۰۲۰ به دو‌ برابر افزایش خواهد شد.  در بخش های از آفریقا تولیدات زراعتی تا ۵ درصد و واردات غذا ۱۵

ادامه مطلب

تنظیم و پیامد ناشی از اخبار تقلبی

افزایش سریع در نشر اخبار جعلی و دروغین در دهه های اخیر سبب ازدیاد معلومات نامتوازن گردیده است. بسیاری از کارمندان اقتصادی معاملات شان را بر اساس  ادعای غلط انجام می‌دهند. نظرسنجی هفته‌وار که توسط اداره تنظیم کننده ارتباطات انگلستان

ادامه مطلب

افتتاح تجارت زیورات و جواهرات توسط بانوی افغان در امریکا

 تانیا آریا، اقتصاددان جوان کشور وهمچنان رئیس و بنیادگذار مارک جواهر فروشی «ویژه»  است.  به حیث یک متشبث نو ظهور تانیا در بخش زنجیر تولیدی سنگ های قیمتی و صنعت زیورات افغانستان‌ کار را آغاز نمود. وی تولید کننده‌گان را

ادامه مطلب

تغییر اقلیم؛ یک تهدید بزرگ جهانی

تغییر اقلیم ویا تغییر اوضاع جوی در جهان که از دیر زمان به این طرف ادامه داشته، تبدیل به یک تهدید بزرگ حتا بزرگتر از ویروس کرونا برای بشریت گردیده است. بعد از انقلاب صنعتی و افزایش گازات گل خانه‌ای،

ادامه مطلب

داکتر انتونی فوجی: تحقیقات شرکت گایلید روی ادویه Remdesivir خبر خوب است

تحقیقات شرکت امریکایی گایلید نشان میدهد که ادویه Remdesivir روی مریضان مصاب به ویروس کرونا موثر واقع شده طوریکه میزان مرگ و میر را نیزد اشخاص که برای شان ادویه Remdesivir تطبیق گردید، کاهش یافته است.  این تحقیقات در هماهنگی

ادامه مطلب

ترکیه در آینده نزدیک صد هزار ابزار RNA اکسترکشن به افغانستان کمک میکند

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در دیدار با مسوولان‌ ادارات صحی در کابل گفت که قرار است دولت ترکیه در آینده نزدیک به تعداد صد هزار کیت RNA اکسترکسن به افغانستان کمک کند.  وزارت صحت عامه کشور در خبرنامه‌ای

ادامه مطلب

ساخت نخستین خانه سه بعدی چاپ شده جهان در دبی

 نخستین خانه چاپ شده سه بعدی “3D” جهان در دبی ساخته شد. این خانه دارای دو منزل بوده و نسبت به خانه های معمولی به مدت زمان کوتاه‌تر و مصرف ارزان‌تر ساخته شده است.  سازنده‌گان این تعمیر میگویند که ۵۰

ادامه مطلب

کمک ۵۰ میلیون دالری ملیندا گیتس در زمینه‌ی مشارکت و دسترسی بیشتر زنان در تکنولوژی

ملیندا گیتس خانم بیل گیتس قصد دارد تا در زمینه‌ی مشارکت و دسترسی هر چی بیشتر زنان در بخش تکنولوژی، ۵۰ میلیون دالر کمککند. او قصد دارد تا تعداد بانوان را در تکنولوژی شیکاگو یا Chicago tech. افزایش دهد. بر

ادامه مطلب

تغییر اقلیم به موضوع مورد بحث در مساجد کشور مبدل شده است

تغییرات اقلیم در جهان که افغانستان را نیز متاثر ساخته است، امروزه مبدل به موضوع مهم مورد بحث علمای مذهبی در مساجد گردیدهاست. عدم استفاده از پلاستیک در کار‌ وبار روزمره، استفاده از مواد سوخت معیاری که به محیط زیست

ادامه مطلب

کمک صد میلیون دالری بنیاد خیریه بیل گیتس و ملیندا گیتس برای مبارزه با وایرس کرونا

موسسه خیره بیل گیتس و ملیندا گیتس برای مبارزه و جلوگیری از انتشار وایرس جهان شمول کرونا صد میلیون دالر کمک نقدی اهدا نمود. قرار است از این مقدار پول کمک شده ۲۰ میلیون دالر آن برای سازمان های جهانی

ادامه مطلب