English | دری

مقالات برجسته

Back to homepage

ویب سایت رسمی کرکت بورد افغانستان روی خط شد

ویب سایت رسمی اداره بورد کرکت افغانستان (www.cricket.af)  که از تمام معیارات ویب سایت های بین المللی کرکت برخوردار میباشد، رسمآ روی خط شد. این ویب سایت که دارای بخش های چون معلومات در مورد اداره د افغانستان کرکت بورد،

ادامه مطلب

بازار آزاد چیست؟

خلاصه:بازار آزاد واژه‌اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي‌کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي‌شود. اين دو فرد

ادامه مطلب