English | دری

Posts From Shahwali Sadiq

Back to homepage
Shahwali Sadiq

Shahwali Sadiq

افزایش چشمگیر حاصلات سبزیجات و گندم للمی بغلان

حاصلات بدست آمده از مزارع ولایت بغلان نشان میدهد که امسال، سبزیجات و گندم للمی این ولایت افزایش چمشگیر داشته و دهاقین این ولایت عاید خوبی از فروش از حاصلات شان بدست آورده اند. سبزیجات کشت شده  در بغلان ساحه

ادامه مطلب

نگرانی امریکا از افزایش قاچاق انسان در افغانستان و جهان

ایالات متحده قاچاق انسان را در افغانستان یک نگرانی بسیار جدی می‌داند. وزارت امور خارجه آن کشوردر گزارش سالانه‌اش از وضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف جهان، گفته است که بیشترین قربانیان این پدیده در افغانستان، کودکان و نوجوانان هستند.

ادامه مطلب

عالمی بلخی جهت اشتراک در کنفرانس هماهنگی کمک های بشری عازم تاجکستان شد

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان غرض اشتراک در کنفرانس هماهنگی کمک های بشری، امروز دو شنبه 1394/5/5برای سفر چهار روزه عازم  دوشنبه ، پایتخت تاجکستان شد. در کنفرانس مذکور 160 نفر از مقامات سیاسی،

ادامه مطلب

جلسه ریاست عمومی عواید با شرکت های مخابراتی و انترنتی

ریاست عمومی عواید  جلسه ی را با شرکت های مخابراتی و انترنتی کشور روی موضوع خدمات پیش پرداخت و پس پرداخت بتاریخ ۴ اسد سال جاری در تالارمعینیت عواید و گمرکات برگزار نمود. در جلسه بحث روی فیس خدمات پس

ادامه مطلب

ملاقات معاون دفتر در مورد پروژه پرموت USAID با وزیر امور زنان

دلبر نظری وزیر امور زنان به تاریخ 3 اسد با معاون دفتر USAID در دفتر کاری شان ملاقات نمود. نخست معاون USAID روی پروژه پرموت که یکی از پروژه های بزرگ ایالات متحده امریکا برای توانمندی زنان در افغانستان است

ادامه مطلب

مواجه بودن مهاجرین افغان با مشکلات در یونان

به اساس گزارشات واصله  ، صد ها نفرافغان کشور را به قصد آلمان و دیگر کشور های اروپای ترک کرده و به یونان رسیده اند ، انها در حال حاضر در اردو گاهی در یونان به سر می برند و

ادامه مطلب

افزایش ده درصدی در محصولات تربوز و گندم دربلخ

محصولات تربوز، خربوزه وگندم امسال در بلخ رشد چشمگیری داشته است  تخمین زده میشود که بیش از 290 هزار تن  گندم للمی و آبی از زمین های زراعتی این ولایت حاصل برداری شود. ساحه کشت گندم در این ولایت  به

ادامه مطلب

ثبت نام افغانهای فاقد مدرک در پاکستان به زودی آغاز میگردد

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید روند راجستریشن مهاجرین افغانهای فاقد مدرک در پاکستان به زودی آغاز میشود. مطلب فوق را عالمی بلخی می گوید :«درجریان سفری که چندی قبل به پاکستان داشتیم در مورد

ادامه مطلب

دومین جلسه کاری پیرامون فیس خدمات مخابراتی بر گزار گردید

دومین جلسه کاری پیرامون فیس خدمات مخابراتی امروز چهارشنبه  ۳۱ سرطان  1394 در مقر وزرات مالیه دایر گردید. این جلسه به ریاست گل مقصود ثابت، معین عواید و گمرکات با مشارکت نماینده گان سایر شرکت های مخابراتی  و حضور داشت

ادامه مطلب

وزیر انرژی و آب: زمان بندی کار ساخت بند پاشدان قابل تمدید نیست

 انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در رأس یک هیئت بلند پایه در حالیکه نماینده گان مردم در شورای ملی، شورای ولایتی، نهاد های مدنی و مسئولان حوزه دریایی غرب کشور وی را همراهی میگردند که از روند

ادامه مطلب