عقد قرارداد تولید سه هزار میگاوات برق خورشیدی میان امارات متحده و افغانستان

by Wadsam | آگوست 12, 2020 9:25 ب.ظ

امارات متحده عربی در بخش تولید برق آفتابی در افغانستان سرمایه گذاری میکند. به گفته شرکت برشنا، قراداد تولید سه هزار میگاوات برق آفتابی میان حکومت افغانستان و شرکت اماراتی به امضأ رسید.

 گفتنی است که قرارداد این سرمایه گذاری میان محمد ظفر رئیس شرکت اماراتی، عطا الله نصیب، رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری و احمد داوود نورزی، رئیس عمومی شرکت برشنا به امضأ رسید.

 مقامات شرکت برشنا میگویند که اجرای این پروژه گامی مهم برای خودکفایی انرژی در افغانستان میباشد. وحید عمری سخنگوی این شرکت به بی بی سی گفته است که به زودی ارزیابی های فنی و ابتدایی این پروژه آغاز و بعداً با مشخص شدن ضروریات و شرایط، میزان سرمایه گذاری تعیین خواهد شد.

 افغانستان با وجود داشتن منابع فراوان آبی، هنوز هم به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر از کشور های تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد میکند.

 در حال حاضر افغانستان به دو هزار میگاوات برق نیاز دارد که ظرفیت تولید داخلی برق کشور ۲۸۰ تا ۳۲۰ میگاوات برق در سال میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aqd-qaraardaad-barq-khorshidi-miyaan-uae-wa-afg-343/