عقد قرارداد چهار پروژهٔ تولید انرژی در افغانستان

by Muheb Ibrahimkhail | September 24, 2020 1:44 AM

قرارداد چهار پروژه مشارکت عامه و خصوصی به منظور تولید انرژی از منابع بادی و آفتابی، میان محمد داوود نورزى رئیس عمومی ده افغانستان برشنا شرکت و شرکت های زولرستان، ساختمانی ۷۷ و ساختمانی کواترو به امضا رسید.

این پروژه ها شامل ساخت ۴۰ میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ، ۲۰ میگاوات انرژی برق آفتابی شناور بر روی آب بند نغلوی کابل، ۲۵ میگاوات برق بادی و ۲۵ میگاوات برق آفتابی به صورت چرخشی در ولایت هرات میباشند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم عقد این قرارداد گفت که سکتور خصوصی می‌تواند با دولت مشترکاً در زمینه های تولید، انتقال و توزیع برق، کار کند.

گفتنی است که پروژه های یاد شده توسط دارهٔ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) تمویل مالی میگردند.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aqd-qaraar-daad-chahaar-prozhai-tawlid-eno-7272/