عقد چندین قرارداد در بخش ترانسپورت میان افغانستان و ازبکستان

by Wadsam | October 19, 2021 8:02 AM

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان سفر مقامات این وزارت را به ازبکستان پر دست آورد خوانده و گفت که در این سفر تفاهمنامه های هم در زمینه فراهم سازی سهولت ها در حمل و نقل زمینی و هوایی نیز انجام شده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است که گسترش لین برق به میدان هوایی مزار شریف توسط ازبکستان، همکاری در خدمات ترافیک هوایی، ایمنی پرواز ها، هواشناسی و فراهم سازی تجهیزات فنی از موضوعات اند که در بخش کمک ها برای حریم هوایی در این تفاهمنامه ها گنجانیده شده اند.

علاوه براین، در دیدار اخیر مقامات افغان و ازبکستان، دو طرف تصمیم گرفتند تا یک تیم ۸۰ نفره افغان از سوی ازبکستان تعلیم داده شوند تا در آینده بتوانند در پیشبرد امورات میدان هوایی خودکفا شوند.

بر اساس این خبرنامه، حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و کارمندان تخنیکی این وزارت در همراهی با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزاری امارات اسلامی روز شنبه به ازبکستان سفر کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aqd-chandin-qarardaad-dar-bakhsh-transport-miyan-afghanistan-wa-uzbekistan-343/