آغاز روند انتقال ۷۵ هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان

by Wadsam | April 14, 2020 7:19 AM

روند انتقال ۷۵ هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان یکشنبه ۲۴ حمل آغاز شد. این روند با انتقال ۵۰۲۲ تن گندم که از بندر “گاندلای” هند بارگیری شد، آغاز گردید و قرار است از طریق بندر “چاه‌بهار” ایران وارد افغانستان شود.

 سفارت افغانستان در دهلی جدید با نشر اعلامیه گفته است که روند انتقال ۷۵ هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان روز یکشنبه ۲۴ حمل آغاز گردید.

در این اعلامیه آمده است که این روند با بارگیری ۵۰۲۲ تن گندم از بندر “گاندلای” هند آغاز شد و قرار است از طریق بندر “چاه‌بهار” ایران وارد افغانستان شود.

در همین حال قرار است در آینده نزدیک مقدار ۵ صد هزار عدد تابلیت “هایدروکسی کلوروکین” نیز از هند به افغانستان صادر شود.

در ادامه اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی آمده است که متباقی محموله های کمکی از مجموع ۷۵ هزار تن گندم در هفته های آینده از هند به افغانستان منتقل می‌شوند.  

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aghaaz-rawend-inteqal-gandum-az-hind-ba-afghanistan-7373/