آغاز کار دوبارهٔ فابریکات تولیدی در ولایت بلخ

by Wadsam | September 29, 2021 11:12 PM

مسئولان در  ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ میگویند که اخیراً فابریکات تولیدی در این ولایت کار خود را آغاز نموده اند و وضعیت شان رو به بهبود قرار دارد.

به گفته این مسئولان، باز شدن بندر حیرتان و تامین برق دوامدار، از جمله عوامل بهبود وضعیت فابریکات تولیدی در این ولایت میباشند.

شیر احمد سپاهی زاده، رئیس ریاست تجارت و صنعت بلخ به رسانه ها گفته است که کارخانه های تولیدی در روز های اخیر دوباره کار شانرا شروع کرده اند، برق شان تامین و وضعیت شان روبه بهبود است.

سپاهی زاده بیان نمود که آغاز فعالیت بندر حیرتان یکی از عوامل بهبود وضعیت فابریکات تولیدی در این ولایت میباشد؛ با باز شدن این بندر، مواد خام تولیدی به اندازه کافی وارد بلخ میگردد.

به گفته وی، ریاست برشنا بلخ وعده سپرده است تا از ساعت هفت صبح الی ۴ عصر برق دوامدار به فابریکات تولیدی بدهد تا تولیدات آنها با مشکل روبه رو نشوند.

در همین حال، مسئولان فابریکات تولیدی بلخ خراب بودن سرک شهرک های صنعتی را یکی از اساسی‌ترین مشکلات شان عنوان میکنند.

در ولایت بلخ بیش از سه صد فابریکه بزرگ و کوچک فعالیت دارد و در حال حاضر نزدیک فعالیت نزدیک به ۴۰ درصد این فابریکات متوقف میباشند.

رئیس تجارت و صنعت بلخ خاطر نشان ساخت که در حال حاضر فعالیت ۴۰ درصد از فابریکات تولیدی متوقف میباشند که با رسیدن فصل برداشت محصولات مانند پنبه دانه، زغر و کنجد، دوباره فعالیت شان را آغاز خواهند کرد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aghaaz-kaar-dobarai-fabrikat-tawlidi-dar-balkh-343/