آغاز اعمار یک میدان هوایی جدید در ننگرهار تا ٨ ماه ديگر

by Muheb Ibrahimkhail | January 1, 2020 9:53 AM

قرار است یک میدان هوایی جدید در ولایت ننگرهار ساخته شود. کار ساخت این میدان هوایی پس از ارزیابی ها، تا ۸ ماه دیگر آغاز خواهد شد.

قرارداد امور ارزیابی این میدان هوای به ارزش ۵۶ میلیون افغانی با یک شرکت ایتالیایی به امضا رسیده است و کار ارزیابی آن در جریان ۵ ماه تکمیل خواهد شد.

فاضل فضلی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که بنا بر تقاضای باشنده‌گان ولایت ننگرهار، قرار است میدان هوای جدید در این‌ ولایت ساخته شود.

فاضل فضلی، همچنان نگاشته است که بعد از تکمیل ارزیابی ها، کار ساخت این میدان هوایی تا هشت ماه دیگر آغاز خواهد شد.

به گفته آقای فضلی، هزینه ساخت میدان هوایی جدید ولایت ننگرهار از بودیجه ملی تامین گردیده و امور ساخت و ساز آن توسط واحد عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان به پیش برده خواهد شد. هم اکنون ارزیابی در ساحه ولسوالی رودات و دشت گمبیری جریان دارد تا برای این میدان های جای مناسب پیدا شود.

پیش از این، واحد عملیاتی ریاست جمهوری کار های بازسازی قصر دارالامان و قصر های بالا باغ پغمان را نظارت و مدریت کرده است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aghaaz-aemaar-yak-maidan-hawaye-jadid-dar-nangarhar-7373/