افزایش چشمگیر درآمد وزارت شهرسازی و اراضی

by Wadsam | December 24, 2019 7:57 AM

مسئولان وزارت شهر سازی و اراضی از افزایش چشمگیر درآمد این وزارت خبر می‌دهند. به گفته این مسئولان در سال روان وزارت شهرسازی ۸ میلیارد افغانی در آمد داشته است.

حشمت الله ناصرى،  سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که دلیل این افزایش ایجاد اصلاحات و سیستم های الکترونیکی میباشد که هم سبب افزایش سرعت در جمع آوری عواید گردیده و هم ‌شفافیت به بار آمده است.

وی‌ همچنان علاوه نمود که هدف تعیین شده این وزارت در سال روان در مورد جمع آوری عواید یک میلیارد افغانی بود اما این وزارت توانست آنرا به ۸ میلیارد افغانی برساند و قرار است وزارت شهرسازی و اراضی این رقم را در سال آینده مالی به ۹ میلیارد افغانی برساند. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/afzayesh-chashmgeer-wezarat-shahrsaazi-3763/