افزایش ۲۰ درصدی حاصلات سیب میدان وردک

by Muheb Ibrahimkhail | December 25, 2019 9:32 AM

در سال روان میزان حاصلات سیب ولایت میدان وردک ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته ولید احمد تسل، رئیس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت میدان وردک، حاصلات سیب این ولایت در سال روان به ۱۲۰ هزار تُن می‌رسد که این رقم افزایش ۲۰ درصدی‌ را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

 بر اساس گزارش های ریاست زراعت، مالداری و آبیاری میدان وردک، در سال گذشته میزان حاصلات سیب‌ در‌این ولایت بیشتر از ۹۰ هزار تُن میرسید.

 رئیس زراعت میدان وردک علاوه نمود که با افزایش حاصلات سیب، قیمت آن نیز دو برابر افزایش یافته است.

 در‌ همین حال، حاجی پادشاه، رییس اتحادیۀ باغداران ولایت میدان وردک در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که قیمت سیب در سال گذشته  به صد افغانی ‌و‌اما در‌سال روان به بیش  از ۲۰۰ افغانی می‌رسد.

 گفتنی است که در سال جاری شمسی، به مساحت ۴۰ جریب زمین در ولایت میدان وردک به باغهای سیب مبدل شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/afzayesh-20-haselat-seb-maidan-wardak-883/