افغانستان عضویت دایمی انجمن همکاری های اقتصادی پارلمانی پیکو را بدست آورد

by Wadsam | ژوئن 4, 2021 6:13 ق.ظ

ولسی جرگهٔ (مجلس نمایند‌گان) افغانستان اعلام نمود که افغانستان عضویت دایمی انجمن همکاری های اقتصادی پارلمانی پیکو را بدست آورد.  

در حال حاضر، کشور های ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ایران پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از اعضای پیکو میباشند که اخیراً افغانستان و سه کشور دیگر نیز عضویت این سازمان را بدست آوردند.

میر رحمٰن رحمٰنی، رئیس ولسی جرگه افغانستان در سفر اش به پاکستان، منشور سازمان همکاری های اقتصادی پارلمانی پیکو را امضأ کرد.

آقای رحمٰنی در افتتاح جلسهٔ پیکو بیان نمود که افغانستان نقش مرکزی را در اتصال و پیوستگی جغرافیایی میان کشور های عضو این سازمان دارا بوده و در مسیر طرح یک کمربند یک راه و راه ابریشم جدید قرار گفته است که ظرفیت های اقتصادی و فرصت های زیادی برای سرمایه ‌گذاری و تجارت منطقوی را دارا میباشد.

وی علاوه نمود که سازمان پیکو باید با ادامه همکاری های خود در زمینهٔ کنترول ویروس کرونا، شیوه های جدید مقابله با رکود اقتصادی را تجربه کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/afghanistan-uzwiyat-daayemi-peco-ra-ba-dast-aaward-2772/