آمادگی برای حذف بامیان از فهرست میراث های فرهنگی جهانی در معرض خطر

by Wadsam | February 26, 2020 6:26 PM

رسول باوری معین فرهنگی وزرات اطلاعات و فرهنگ افغانستان پروژه ی جدیدی را در بخش فرهنگ طی توافقنامه که بین متسوجی سوزوکا، سفیر کشور جاپان و  جوردن نایدو، ریس دفتر یونسکو  در کابل و نماینده یونسکو در جمهوری اسلامی افغانستان به امضاء رسید.

پروژه جدید که تحت نام “مدیریت پایدار میراث فرهنگی جهانی بامیان – آمادگی برای حذف بامیان از فهرست میراث های فرهنگی جهانی در معرض خطر” امضاء گردید، بالغ بر ۳.۸ میلیون دالر امریکائی که  معادل ۴۲۳ میلیون ین جاپانی میشود بوده و نزدیک به دو دهه همکاری فرهنگی بین جاپان و افغانستان را نشان میدهد. در طی بیست سال گذشته، از زمان ثبت آن به عنوان میراث فرهنگی جهانی، مردم جاپان حمایت های سخاوتمندانه خویش را برای بامیان ارائه نموده و بیش از هفت میلیون دالر امریکائی در پنج وجه مالی در برنامه های مداوم کمک کرده اند.

منظره فرهنگی و آثار باستانی دره بامیان در سال ۲۰۰۳ توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته شد و همزمان در فهرست میراث های فرهنگی جهانی درمعرض خطر قرار گرفت. از آن زمان تاکنون دفتر یونسکو و مقامات دولت افغانستان با یکدیگر همکاری نزدیک دارند تا از این مکان بی نظیر محافظت کنند و این میراث فرهنگی را به عنوان محرک کاهش فقر و توسعه پایدار ترویج دهند.

علی الرغم جنگ و ویرانی، بامیان شاهد افزایش قابل توجه گردشگران داخلی و خارجی میباشد که از سایت های موجود در ساحه میراث فرهنگی جهانی بازدید و اقتصاد محلی را حمایت می کنند. این امر به دلیل مشارکت همه نهاد های  ذیدخل، از جمله دولت مرکزی و محلی، کارشناسان ذیدخل، دفتر یونسکو، جوامع محلی بامیان، و حمایت مالی مردم سخاوتمند جاپان امکان پذیر شده است.

پروژه جدید که به تازگی تصویب شده است تداوم برای نزدیک به دو دهه همکاری موفق را فراهم می کند. این پروژه علاوه بر تکمیل نمودن استحکام رواق بودای غربی و راه اندازی تحقیقات و آموزش ها در زمینه های باستان شناسی و نقاشی دیواری، از ایجاد مرکز ملی میراث فرهنگی جهانی نیز حمایت می کند تا دولت افغانستان و دفتر یونسکو بتوانند به همکاری نزدیک در حفاظت از میراث فرهنگی بی نظیر و چشمگیر ادامه دهند.

متسوجی سوزوکا اظهار داشت ” من باور دارم که مردم افغانستان با حفظ و احیای میراث تاریخی خود مجددا عزت و غرور خود را اعاده می نمایند ، برعلاوه آن این پروژه همچنین میتواند مدیریت موثر میراث جهانی بامیان و توسعه گردشگری را انجام دهد که در ایجاد شغل و فرصت های درآمد  در افغانستان کمک مینماید .

به گفتۀ باوری این پروژه ویژه گی های فرهنگی بامیان را حفظ می نماید و بر روی معیارهای تعیین شده توسط کمیته میراث جهانی برای حذف بامیان از لیست میراث جهانی در معرض خطر تمرکز خواهد نمود.

جاپان به تلاشهای ملت-سازی افغانستان در زمینه های مختلف از جمله امنیت، صحت، فرهنگ، کمک های بشردوستانه، زراعت و ارتقای ظرفیت کمک کرده است. دولت جاپان و دفتر یونسکو همچنان متعهد است که در سکتور فرهنگی به حمایت خود از افغانستان ادامه دهند، و برای حذف بامیان از فهرست میراث های فرهنگی جهانی در معرض خطر کمک کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/aamadagi-baraye-hazaf-bamiyan-az-fehrest-meeras-hai-farhangi-jahani-dar-maarez-khatar-343/