English | دری

300 تن از افراد دارای معلولیت از مرکز پروژه آموزش های فنی و حرفوی سند فراغت بدست آوردند

300 تن از افراد دارای معلولیت از مرکز پروژه آموزش های فنی و حرفوی سند فراغت بدست آوردند

Untitled-2 copyc7728be9-983f-4ca9-ba83-b9f299c69d8cمحفلی با شکوهی  توزیع سند فراغت  کار آموزان آموزشهای فنی وحرفوی افراد دارای معلولیت در صحن موسسه بشر دوستی جوان افغانستان دایر گردید.

درین محفل محترم  داکترحسام الدین همراه معین کار ، وزارت کار،امور اجتماعی ،شهدا ومعلولین ، داکتر عنایت الله مایل رئییس برنامه ملی انکشاف مهارت ها ، نماینده موسسه ی بشردوستی جوان افغانستان  ، نماینده معلولین الحاج سیلمان خان وعدهٌ زیادی از اشخاص دارای معلولیت نیز شرکت نموده بودند.

محفل با تلاوت آیاتی ازقران کریم آغاز  . در ابتدا نماینده موسسه بشردوستی جوان افغانستان تشریف آوری محترم  داکتر حسام الدین همراه معین کار و دیگر حاضرین واشتراک کننده گان راخوش آمدید گفت.

متعاقباٌمحترم  داکترحسام الدین همراه ضمن صحبت های خود  اضافه نمودند: امروزبه سلسله کار کردهای پروژه آموزشهای  فنی وحرفوی  به تعداد 300تن از کار آموزان اعم از ذکور واناث درسطح  ولایت  و ولسوالی های کابل سند فراغت خویش را از رشته های کمپیوتر، خیاطی ، ولدنگکاری ،لین دوانی   بدست آوردند، ما در نظر داریم تاچنین پروژه ها در آینده با حمایت مالی نهاد های بین المللی نیز تداوم پیدا نماید

محترم همراه اضافه کردند : ارشاد نبوی است  که می فرماید:الکاسب  حبیب الله (یعنی کسی که کار میکند دوست خداوند است) ، وهمچنان کار مایه سعادت ورفاهٌ انسان است.

متعاقباً رئیس برنامه انکشاف مهارت ها محترم داکترمایل در ارتباط موضوع صحبت نمود، در ختم  محفل تصدیق نامه ها ی فراغت  شاگردان  اشخاص دارای معلولیت توسط محترم معین کار توزیع گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*