English | دری

کمک 1.5 میلیارد افغانی حکومت آلمان جهت افزایش تولیدات گندم در شمال افغانستان

حکومت آلمان و افغانستان یک پروژه را روی دست گرفت که هدف آن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی افغانستان است و از اواخر سال 2016 میلادی در ولایت های بغلان، بدخشان، سمنگان و تخار به فعالیت خویش

ادامه مطلب

آغاز کار عملی 36 پروژه در ولایت پنجشیر

کار عملی 36 پروژۀ برنامه حفظ و مراقبت وزارت احیا وانکشاف دهات به هزینۀ 49 میلیون و 493 هزار افغانی در ولایت پنجشیر آغاز گردید. با تطبیق این پروژه ها برای 2480 تن کار گر ماهر و غیر ماهر زمینه

ادامه مطلب

سنگ تهداب مرکز آموزش های فنی و حرفوی در ولایت لوگر گذاشته شد

دکتور نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و والی ولایت لوگر سنگ تهداب مرکز آموزش های فنی و حرفوی را به ارزش بیشتر از 20 میلیون افغانی گذاشتند. اوریاخیل ابتدأ به مقام ولایت تشریف برده از جانب

ادامه مطلب

مساعدت 200 خانواده بی جاشده در ولایت کندز

برای 200 خانواده بی جاشده در ولایت کندز، مساعدت نهاد های همکار از طریق ریاست امور مهاجرین آنولایت، روز سه شنبه 16 قوس توزیع شد . محمد یوسف خدام، آمر حالات اضطراری آن اداره گفت که سروی این خانواده ها

ادامه مطلب

معرفی استراتیژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان

استراتیژی ملی مبارزه با خشونت در برابر زنان و پلان ملی عمل آن طی محفلی با حضور نمایندگان ادارات دولتی، نهاد های جامعه مدنی، مؤسسات همکار بین المللی و فعالین حقوق زن افتتاح گردید. در این محفل سرور دانش معاون

ادامه مطلب

منظوری ۲۷ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ۲۷ قرارداد های مختلف به ارزش ۸ میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶ افغانی منظور گردید. این پروژه ها شامل تدارک و تهیه

ادامه مطلب

لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز چهار شنبه، 17 قوس سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند. ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک

ادامه مطلب

کارزار پاک‌کاری بند قرغه در روز جهانی رضا کاری

صدها تن از جوانان رضا کار شهر کابل، با اشتراک در کارزار پاک‌کاری؛ نواحی بند قرغه را از وجود کثافات پاک کردند. این کارزار به مناسبت روز جهانی رضا کاری از سوی شبکه‌ی حمایت و سازمان صلح و جوانان به

ادامه مطلب

آگاهی دهی باشند ه گان ولایت پکتیا در رابطه پروژه های احیا وانکشاف دهات

ریاست انکشاف دهات ولایت پکتیا و مسوولین برنامۀ همبستگی ملی آن ولایت طی یک گردهم ایی برای باشنده گان این ولایت در رابطه به دست آورد های چندین ساله خود معلومات ارایه نمود. سمسور نمایندۀ ریاست وانکشاف دهات ولایت پکتیا

ادامه مطلب

بهره برد ای تعمیر جدید واحد اداری برنامۀ همبستگی در ولایت سرپل

در حاشیه مراسمی افتتاحیه کار عملی برنامۀ حفظ و مراقبت و اشتغال زایی در ولایت سرپل، تعمیر جدید واحد اداری برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات نیز در این ولایت به بهره برد ای سپرده شد.  این تعمیر در

ادامه مطلب