English | دری

بازدید از بزرگترین نسخه خطی قرآن کریم جهان

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور همراه با هیئت بلند پایه‌ی دولتی از بزرگترین نسخه خطی قرآن کریم جهان که در مرکز فرهنگی ناصرخسرو در کابل نگهداری می‌شود، دیدن کردند. معاونین ریاست جمهوری، صبغت‌الله مجددی، پیر سیداحمد گیلانی، حامد کرزی رییس

ادامه مطلب

سنگ تهداب سه پل در ولایت فراه گذاشته شد

مقام های محلی ولایت فراه می گویند که سنگ تهداب سه پل که هزینه آن از بودجه شهرداری پرداخت می گردد، توسط محمد آصف ننگ والی فراه در این ولایت گذشته شده است. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه گفت

ادامه مطلب

کشور چین خر های دنیا را می خرد

روزنامه انگلیسی “ایندیپندنت” اعلام کرده است که به دلیل کاهش تعداد خر از 11 میلیون در دهه نود به 6 میلیون در داخل چین، این کشور به دنبال خرید همه الاغ های موجود در دنیا است. این روزنامه با اشاره

ادامه مطلب

مساعدت برای ده ها خانواده بی جاشده در ولایت فراه

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه می گوید که برای 98 خانواده بی جاشده در این ولایت، روز یکشنبه 11 مساعدت صورت گرفته است. رحم الدین، آمر امور مهاجرین ولایت فراه گفت: این مساعدت شامل 6000 افغانی پول نقد بود، برای

ادامه مطلب

راه اندازی ده پروژه صحی در ولایت ننگرهار

وزارت صحت عامه ده پروژه صحی را  با هزینه بالغ به 7.5 میلیون دالر امریکایی که از طرف کشور های عربستان سعودی، هندوستان، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و بودجه انکشافی وزارت صحت عامه تمویل می گردد، در ولایت ننگرهار

ادامه مطلب

لیلام دوازده ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز دو شنبه، 12 میزان سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند. ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک

ادامه مطلب

امضای قرارداد ساخت فاز دوم بند کجکی با یک شرکت ترکی

قرارداد ساخت فاز دوم بند کجکی بین وزیر انرژی و آب افغانستان و رییس شرکت خصوصی هفتاد و هفت ترکی، دیروز شنبه در حضور رییس جمهور غنی و در ارگ به امضا رسید. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب

ادامه مطلب

افزایش کشت برنج در ولایت بلخ

معاون اداره زراعت وآبیاری ومالداری ولایت بلخ  می گوید که کشت شالی ” برنج ” دراین و لایت افزایش یافته است. اسدالله ستیغ، معاون اداره زراعت بلخ گفت، اداره زراعت دراین ولایت تلاش دارد تا سیستم مدرن ومعیاری برای کشت

ادامه مطلب

امضای تفاهمنامه برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کاری زنان

تفاهمنامه برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کاری زنان و مبارزه علیه خشونت  وآگاهی مردم میان وزارت احیا و انکشاف دهات و دفتر اداره ملل متحد برای زنان به امضأ رسید. قرار است، گروپ های پنج نفری که بعداً توظیف

ادامه مطلب

افتتاح مرحلۀ نخست روند توزیع سند رسمی ملیکت‌ها

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز شنبه نخستین مرحلۀ روند توزیع سندهای رسمی ملیکت‌ها را با توزیع چند سند رسمی به ‌باشنده‌گان ناحیۀ اول کابل و صاحبان غیر رسمی ملیکت‌ها، طی مراسمی که در ارگ برگزار گردید آغاز کرد. رئیس‌جمهور

ادامه مطلب