English | دری

برگزاری نشست هماهنگی کشورهای کمک کننده به تحصیلات عالی افغانستان

نشست هماهنگی نمایندگان کشورهای کمک کننده در عرصه تحصیلات عالی کشور با حضور معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی، نمایندگان سفارت های امریکا، چاپان، فرانسه و اداره انکشافی امریکا، بانک جهانی، دفترجایکا و دفتر”UNDP” در مقر وزارت تحصیلات عالی در

ادامه مطلب

اجرای پروژه های شهری به ارزش بیش از ۸۶ میلیون دالر در ولایت هرات

محمد آصف رحیمی؛ والی هرات می گوید که در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۸۶ میلیون دالر با همکاری نهادی بین المللی روی پروژه های مختلف در هرات مصرف شده است که برخی از این پروژه ها تکمیل شده و

ادامه مطلب

بهره برداری 14 پروژه انکشافی در ولایت فراه

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت فراه می‌گوید که 14 پروژه انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 40 میلیون 661 هزار افغانی در ولسوالی‌های گلستان، قلعه كاه، اناردره، پرچمن و مركز آن ولایت به

ادامه مطلب

کاهش 30 درصدی تجارت زنان بازرگان در کشور

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که به دلیل نبود امنیت و نبود حمایت های مالی، تجارت زنان بازرگان در کشور 30 درصد کاهش یافته است. شماری از زنان بازرگان می گویند: در چند سال گذشته حکومت از کار

ادامه مطلب

افزایش تولیدات کارخانه کود برق در مزار شریف

عبدالرحمان افغان مسوول فابریکه کود برق مزارشریف می گوید که با نصب دودستگاه تقویه کننده مواد سوخت گاز درتولیدات کارخانه کود برق شهر مزارشریف افزایش بعمل آمده است که در بخش تولید کود چهل درصد و دربخش تولید برق بین

ادامه مطلب

منظوری ۱۲ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ۴۱ پروژه و موارد تدارکاتی از ۹ وزارت و ادارات مستقل حکومت مورد بحث و مداقه قرار گرفت که در نتیجه ۱۲ قرارداد به ارزش حدود 

ادامه مطلب

ارتقا مهارت های مدیریتی کارمندان وزارت معادن و پترولیم

24 تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم، پس از تکمیل موفقانه یک دوره آموزشی هشت ماهه با موضوع مدیریت، به هزینه 6 میلیون افغانی که دولت آلمان پرداخته است، توانستند تا مهارت های اداری و سازمانی شان را گسترش

ادامه مطلب

بهره برداری 35 پروژه انکشافی در ولایت بلخ

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت بلخ می‌گوید که 35 پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 65 میلیون 751 هزار افغانی در یکی از ولسوالی‌های آن ولایت تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده

ادامه مطلب

کامله صدیقی

کمتر زنی را می توان در این سرزمین )افغانستان(که یک جامعة سنتی، سراسر سرای دشواری و رنج برای زنان است، جدا از دشواری‌های زندگی معمولی، صرفاً به خاطر جنسیت خویش، انواع از تجربه‌های ناخوشایند، از تبعیض گرفته تا شکنجه و

ادامه مطلب

بهره برداری هفت پروژه عام المنفعه در ولایت کندز

هفت پروژه عام المنفعه وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت کندز به بهره برداری سپرده شده است که (۷۲۷۳) خانواد از مزایای آن بهره مند گردیدند. این پروژه شامل جغل اندازی سرک به طول بیش از(۱۴) کیلو متر،

ادامه مطلب