English | دری

کمک ۸۵۸ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

وزارت مالیه کشور گفته است که، بانک انکشاف آسیایی و کشورهای کمک کننده، مبلغ ۸۵۸ میلیون دالر را جهت انکشاف زیربناهای افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۲۰ کمک خواهد کرد. وزارت مالیه از سفر رسمی مصطفی مستور معین مالی این وزارت، به

ادامه مطلب

منضوری یازده قرار داد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، از بیست وپنج موضوع تدارکاتی و قرارداد های مربوط به وزارت ها و ادارات حکومتی، ۱۱ قرارداد آن به ارزش ۳۴۳ میلیون افغانی منضوری گردیده است که

ادامه مطلب

رکود صنایع داخلی در ولایت بلخ

صنعت کاران در ولایت بلخ می‌گویند اگر، دولت  از صنعت کاران در این ولایت حمایت نکند و بازار فروش تولیدات داخلی را فراهم نسازد، شرکت های تولیدی در بلخ با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو می‌شود. سید طاهر روشنزاده رییس اتحادیه صعنت

ادامه مطلب

کمک ۳۰۰ میلیون دالری امریکا برای توسعه‌ کشاورزی

نهاد توسعه‌ای ایالات متحده امریکا ۳۰۰ میلیون دالر را در برنامه ی توسعه کشاورزی و دامداری در افغانستان هزینه می کند که این پول در چهار سال آینده در توسعه کشاورزی، افزایش فرآوردهها و دامداری در کشور به مصرف خواهد

ادامه مطلب

پیشرفت کار احداث جاده کمربندی شهر هرات

مسولان ریاست فواید عامه ولایت هرات میگویند: کار احداث جاده کمربندی شهرهرات بطول چهل کیلومتر وعرض بیست متر، که با کمک ۱۰ میلیون دالری ایتالیا دو ماه قبل آغاز یافته بود، ده درصد پیشرفت کرده است. انجینرحبیب الله تیموری رئیس

ادامه مطلب

آموزش مهارت های کشت و استفاده غذای از سمارق در ولایت سمنگان

نورمحمد، آمر امور زراعتی اداره زراعت آبیاری مالداری سمنگان می گوید: در ولایت سمنگان یک پروژه سمارق به هزینه بیش از پنجاه و یک هزار یورو اروپائی که از سوی کشور آلمان پرداخت می گردد، به منظور ترویج کشت و

ادامه مطلب

وزیر امور شهرسازی: چین 10000 واحد اپارتمان مسکونی در کابل می سازد

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان گفته است که، دولت جمهوری خلق چین 10000 واحد اپارتمان رهایشی از کمکهای اقتصادی بدون باز پرداخت در کابل میسازد که این، پس از کمکهای شوروی سابق در بخش خانه سازی افغانستان

ادامه مطلب