English | دری

آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی در کابل

وزارت زراعت آبیاری و مالداری با تشریک مساعی اداره های مختلف برای آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی، رهنمودهای رژیم غذایی راجع به تغذیه صحی و روش های سالم زندگی را به هدف وقایه افراد در برابر تمام انواع

ادامه مطلب

کمک۱۱ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی در بخش زراعت

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  با رئیس بانک انکشاف آسیایی قرارداد ۱۱ میلیون دالر که از طرف کشور انگلستان برای صندوق امانتی زیربنایی افغانستان در اختیار بانک انکشاف آسیایی گذاشته می شود، را به خاطر  بهبود بخش زراعت که در این

ادامه مطلب

بهره برداری ۸۱ پروژه های انکشافی در ولایت ننگرهار

ریاست برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت ننگرهار می گوید که، ۸۱ پروژه های انکشافی به هزینه بیش از ۱۴۹ ملیون و ۷۹ هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی در ولسوالی‌های بهسود، سرخرود و کامه

ادامه مطلب

افتتاح ساختمان صرافی های ولایت بادغیس

ساختمان صرافی‌های بادغیس جهت بهبود انتقال پول و معامله صرافان  به هزینه یک میلیون دالر که از سوی یک تن از بازرگانان این ولایت پرداخت شده است، اعمار و افتتاح گردید. شراف الدین مجیدی، سرپرست اداره ی محلی بادغیس می

ادامه مطلب

بهره برداری 48 پروژۀانکشافی در ولایت دایکندی

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت دایکندی می گوید که 48 پروژۀانکشافی به هزینۀ بیش از چهیل و هفت میلیون و هشت صدو بیست دوهزار افغانی اخیراً در شماری از ولسوالی  این ولایت به بهره برداری

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ده ها نهاد محلی در ولایت بدخشان

نمایشگاه صنایع دستی ده ها نهاد محلی که شامل بافندگی، سوزن دوزی، سیم زنی، قالین بافی، کلالی، مسگری، دیگ ریزی، زرگری و سنگ تراشی می شود، از طرف “موسسه اپسو” با “موسسه بین المللی روانی اجتماعی” درشهر فیض آباد مرکز

ادامه مطلب

بهره برداری ۲۵ پروژه انکشافی در ولایت غور

تطبیق (۲۵) پروژه انکشافی ریاست برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت غور میگوید که ۲۵ پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از  ۲۹ ملیون و ۱۰۰ هزار افغانی تکمیل و مورد استفاده روستائیان قرار گرفته

ادامه مطلب

تکنولوژی “لای فای”، روش جدید دسترسی سریع به اینترنت

دانشمندان روش جدیدی را بنام “لای فای” برای دسترسی سریع کاربران به اینترنت آزمایش نمودند که در این روش به جای استفاده از فرکانس‌های رادیوئی معمول از یک وسیله قابل رؤیت استفاده کردند و با سرعتی بیشتر از ۱۰۰ برابر

ادامه مطلب

نصب 5 دستگاه هواشناسی مدرن در 5 زون کشور

پروژه تنظیم آب در مزرعه 5 دستگاه هواشناسی مدرن را در 5 زون کشور هرات، ننگرهار، بلخ، بامیان و کابل نصب نموده و دوره آموزش پنج روزه، استفاده از دستگاهای نصب شده هواشناسی مدرن را برای 35 تن از کارمندان

ادامه مطلب

کمک ۱۶ میلیارد دلاری بانک جهانی به آفریقا برای مبارزه با تغییرات آب و هوا

بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد که، برای مبارزه با تغییرات آب و هوا در آفریقا، به ارزش ۱۶ میلیارد دلار به دولتهای آفریقایی برای انطباق با تغییرات زیست محیطی، آموزش کشاورزی، مدیریت آب، بازسازی زمینهای فرسوده کمک می کند.

ادامه مطلب