English | دری

شکایت تاجران افغان از حکومت پاکستان

شماری از تاجران افغان شکایت دارند که که پیمان ترانزیتی از طرف پاکستان نقض می شود و پاکستان پابند این پیمان نمی باشد. تاجران افغان می گویند که مواد پیمان ترانزیتی بین پاکستان و افغانستان از طرف افغانستان احترام می

ادامه مطلب

انجینران و کارمندان فنی در کندز، مهارت های مراقبت از جاده را فراگرفتند

10 تن از انجینران پروژه های ساختمانی و 13 نفر از کارمندان فنی ریاست های مختلف در ولایت کندز، یک دوره آموزشی با موضوع مراقبت از جاده و شبکه انتقال آب را با کامیابی به پایان رساندند. هدف از برپایی

ادامه مطلب

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل بحران مالی کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده

منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت شده آن بانک، به تاسی از حکم ماده شصتم و با در نظر داشت حکم فقره 16 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مراتب آتی را مقام

ادامه مطلب

مضمون درسی «صلح» برای مراکز تربیه معلم در شمال افغانستان تهیه و نشر شد

معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان، یک مضمون درسی جدید با موضوع صلح را که به کمک کشورهای آلمان و سویس تهیه گردیده، برای شرکت کنندگان صنف های تربیه معلم به روز چهار شنبه معرفی کرد. این مضمون

ادامه مطلب