English | دری

امضای قرارداد سه پروژه عام المنفعه به ارزش 40 میلیون افغانی بین وزارت انرژی و آب و کمپنی های خصوصی

 قرار داد سه پروژه به ارزش مجموعی 40 میلیون افغانی میان وزارت انرژی  وآب و کمپنی های خصوصی افغانی  بعد از ظهر شنبه مورخ 19 میزان سال روان به امضا رسید. این قرار داد ها شامل بازسازی کانال ها  در

ادامه مطلب

عواید معادن زغال سنگ در سمنگان بالغ بر یک میلیارد افغانی شد

مسوولین در ولایت سمنگان از افزایش عواید معادن زغال سنگ ولسوالی دره صوف این ولایت خبر میدهد. میزان درامد های این معادن در شش ماه اول سال روان بالغ بر 1 میلیارد و 222 میلیون افغانی رسیده است. احمد علی

ادامه مطلب

آلمان برای زنان شهر طالقان، یک مرکز آموزشی جدید می سازد

ریاست امور زنان به همراه دفتر والی ولایت تخار، سنگ تهداب ساختمان مرکز آموزشی زنان در شهر طالقان را طی مراسمی روز یک شنبه به زمین گذاردند. این مرکز آموزشی، به ریاست امور زنان و دیگر نهادهای همکار آن، کمک

ادامه مطلب

غرس 120 هزار اصله نهال در ولایت فراه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور جلوگیری از توسعۀ صحرا و کاهش آلودگی های محیط زیست، 120 هزار اصله نهال را در ولسوالی لاش جوین ولایت فراه غرس نمود. مسؤلین ریاست زراعت ولایت فراه میگویند: دراین پروژه علاوه بر

ادامه مطلب

اعمار سرک و جوی های کنار جاده در ولایت دایکندی

به مصرف بیش از پنج میلیون افغانی پنج پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات اخیراً در دو ولسوالی (خدیرو شهرستان) ولایت دایکندی مورد استفادۀ مردم قرار گرفت. قرار گفته های مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت دایکندی این

ادامه مطلب

پنج پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در ولایت دایکندی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

به مصرف بیش از پنج میلیون افغانی پنج پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات اخیراً در دو ولسوالی (خدیرو شهرستان) ولایت دایکندی مورد استفادۀ مردم قرار گرفت. قرار گفته های مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت دایکندی این

ادامه مطلب

شانزده پروژه برنامه همبستگی ملی درولایت زابل تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد

به هزینه هفده میلیون و چهارصدوچهل وهفت هزار افغانی شانزده پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درولسوالی های قلات و شاه جوی ولایت زابل مورد استفادۀ مردم قرار گرفت.   به قول مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت

ادامه مطلب

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تعهد 13.5 میلیون دالرذ امریکایی را با نهاد های قرضه دهی کوچک نمود

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا اعلان تعهد پرداخت 13.5 میلیون دالر امریکایی در قرضه های کوچک به سه نهاد مالی افغان جهت افزایش دسترسی تشبثات کوچک افغان به قروض نمود. موافقتنامه ها به تاریخ 25 سپتامبر در مراسمی

ادامه مطلب

پوهنحْی اداره عامه در پوهنتون بلخ با کمک آلمان افتتاح گردید

پس از چهارده ماه کار بی وقفه، نمایندگان دولت های افغانستان و آلمان رسما یک ساختمان جدید و کاملا تجهیزشده را برای پوهنحْی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ، به روز پنج شنبه افتتاح کردند. هزینه اعمار ساختمان و نیز

ادامه مطلب

28 پروژۀ برنامه همبستگی ملی در ولایت کندز به بهره برداری سپرده شد

نظربه اظهارات مسوول واحد برنامه همبستگی ملی ولایت کندز به هزینۀ چهل ویک  میلیون ونه صد وشصت وشش هزارافغانی کار28 پروژه عام المنغعه در ولسوالی های خان آباد ، چهار دره ، قلعه ذال و علی آباد تکمیل وبه بهره

ادامه مطلب