English | دری

رئیس جمهور کرزی وضعیت عمومی اقتصادی کشور را مورد بحث قرار داد

جلسه ای تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، وضعیت عمومی اقتصادی کشور را مورد بحث قرار داد. در این جلسه که شام روز پنچشنبه در ارگ انجام شد، داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله،  کاندیدا های

ادامه مطلب

تعمیر جدید بخش مراقبت های عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبرخان به بهره برداری سپرده شد 0

ساختمان جدید بخش عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان امروز طی مراسمی توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر با مساعدت مالی شرکت ساختمانی شاداب ظفر به ارزش 28میلیون افغانی، در

ادامه مطلب

مساعدت 400 عراده ویلچیر برای معلولین

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برای ۴۰۰ تن اشخاص دارای معلولیت در محوطه ی ریاست پرورشگاها ویلچبر و واکر مساعدت نمود. این مساعدت که به پيشنهاد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین به کمک مالی موسسه ( آی

ادامه مطلب

افتتاح یک باب مکتب در ولایت فراه

محفل که به همین مناسبت در مقر لیسۀ نسوان صدیقی دایر گردیده بود، محمد عمر شیرزاد والی ولایت فراه، درحالیکه انجنیر محمد صابر فاروقی رییس معارف و الحاج عبدالبصیر خیرخواه رییس شورای ولایتی نیز حضور داشتند تعمیر جدید لیسه نامبرده

ادامه مطلب

افغانستان و آلمان روی ایجاد مکاتب نمونه یی برای شاگردان ممتاز توافق نمودند

فاروق وردک، وزیر تعلیم و تربیۀ افغانستان؛ پیتر پالیش، رئیس جی آی زید در افغانستان؛ و وولف پلیزمان، رئیس بخش مشتریان سکتور دولتی آلمان در جی آی زید در آن وزارت روز سه شنبه ملاقات نموده و یک یادداشت تفاهم

ادامه مطلب

آغاز کار چندین پروژه بازسازی در ولایت قندوز

کمیشنری سازمان ملل درامورپناهندگان ازآغاز کار 11 پروژه درولسولی علی آباد ولایت قندز خبرداد. فهيم همدرد سخنگوي كميشنري سازمان ملل متحد درامورپناهندگان در زون شمال درمراسم افتتاح این پروژه ها به خبرگزاری بخدی گفته است که این پروژه ها شامل

ادامه مطلب

نشست تفاهم برای قرارداد خرید برق بادی از کمپنی خصوصی (PPA) برگزارشد

نشست مشترک میان وزارت انرژی وآب ، دبرشنا شرکت و کمپنی زازو- ارو  قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 22 سرطان سال روان تحت ریاست محترم انجنیر محمد عارف ” نورزی” وزیرانرژی وآب در دفتر کار شان به هدف (قرارداد

ادامه مطلب

وزارت صحت عامه : میزان سو تغذی در افغانستان کاهش یافته است

سروی ملی تغذی در بهار سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت صحت عامه ، به همکاری مالی وتخنیکی اداره یونیسف وکمک تخنیکی اداره مرکزی احصائیه ، پوهنتون آغاخان براه انداخته شد یود  نتائج آ ن طی کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز

ادامه مطلب

به مساعدت آلمان سنگ بنای مرکز آموزشی زنان و بازار محصولات زنان در فیض آباد نهاده شد

زنان در بدخشان به زودی از تسهیلات بهتر آموزشی و امکانات بهتر کار از طریق اعمار یک مرکز آموزشی جدید و یک بازار محصولات زنان در فیض آباد مستفید خواهند شد. عمارات جدیدکهبه مصرف۲۴ میلیون افغانی از جانب ادارۀ همکاری

ادامه مطلب

وزارت امور سرحدات وقبایل:مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا به کمک های بیشتر ضرورت دارند

درجریان جلسه هفته وار وزارت امور سرحدات و قبایل که تحت ریاست محترم داکتر محمد اکرم خپلواک وزیر امور سرحدات و قبایل دایر گردیده بود، موضوع کمک به مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا صحبت گردید. آقای محمد یعقوب احمدزی

ادامه مطلب