English | دری

دولت ترکیه برای دانش آموزان این کشور تبلیت های رایگان توزیع مینماید

دولت ترکیه توزیع 775 هزار تبلت رایگان میان دانش آموزان و معلمین کشور را آغاز کرد. این کمپیوترهای تبلت که در چهارچوب طرح “فاتح” به 675 هزار دانش آموز در مقطع سوم راهنمایی (پایه تحصیلی نهم) و 100 هزار معلم

ادامه مطلب

وزارت تحصيلات عالي براي جذب تمام بي نتيجه ها به 24 ميليون دالر ضرورت دارد

وزير تحصيلات عالي با ارائه طرح جديدي براي جذب هزاران تن از داوطلبان کانکور به موسسات تحصيلات عالي خصوصي و پوهنحي هاي شبانه دولتي خواهان کمک 24 ميليون دالر از سوي دونر ها يا تمويل کننده گان شد. در نشستي

ادامه مطلب

آغاز کار اسفالت خط دوم بزرگ راه تورخم- جلال آباد

کار اسفالت خط دوم بزرگ راه تورخم الی جلال آباد به طول 75 کیلومتر و عرض 13 متر در حضور داشت وزرای مالیه افغانستان و پاکستان گشایش یافت. این بزرگ راه که بندرگاه مرزی تورخم را با شهر جلال آباد

ادامه مطلب

نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد

نهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان روز یکشنبه 4 حوت 1392 در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار گردید. این نشست که به ابتکار وزارت مالیه افغانستان برگزار و برای دو روز ادامه خواهد داشت. در این نشست چهارده تن

ادامه مطلب

قراردادهمکاری های ده ساله بین پوهنتون هرات وپوهنتون تخنیکی برلین

براساس این قراردادهمکاری های تخنیکی وفنی بین این دوپوهنتون بگونه گسترده افزایش می یابد وهریک ازین پوهنتون ها ازداشته های علمی خود درجهت تقویت توانمندی یکدیگراستفاده خواهند کرد. داکترنذیرپیروز مشاورفن آوری وزارت تحصیلات عالی میگوید” باامضای این قرارداد همکاری های

ادامه مطلب

سه پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی درولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد

سه پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات اخیراً درولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد. به قول مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت بامیان این پروژه های انکشافی شامل اعمار پلچک ها ، برق آبی کوچک ، احداث و

ادامه مطلب

توزیع تخم های اصلاح شدۀ بذری برای سال 1393

پروژۀ توزیع تخم های اصلاح شدۀ بذری برای سال 1392 توسط جلسۀ تیم حمایت تخنیکی وزارت زراعت به رهبری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری منظور گردید. از طریق این پروژه پروسۀ توزیع تخم های اصلاح شدۀ گندم در 34 ولایت

ادامه مطلب

راه اندازی فارم های پرورش ماهی از سوی ریاست زراعت ولایت بلخ

مسوولین اداره زراعت و آبیاری در ولایت بلخ از ایجاد چندین فارم های ماهی پروری خبر داده میگوید که این فارم ها به همکاری مالی بعضی از کشور های امداد رسان ساخته میشود. به اساس گفته های مسوولین محلی چندین

ادامه مطلب

دسترسی مالداران به خدمات وترنری

برنامه تقویه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستایی (RMLSP )یکی از برنامه های انکشافی وزارت زراعت است، که در 8 ولسوالی کشور تطبیق میشود. پروژه خدمات وترنری یک بخش این برنامه در ولایات شمالی کشور است که در

ادامه مطلب

نشست هماهنگی و توسعه یی برنامه ریزی خاص سازمان ملل متحد در بنکاک

نشست هماهنگی و برنامه ریزی های خاص سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیا میانه امروز به ریاست ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه کشور در دفتر سازمان ملل در بنکاک برگذار شد. به اساس یک گزارش از ریاست نشرات وزارت

ادامه مطلب