بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

رییس اجراییه کشور: پیشنهادهای صرافان جدی تعقیب می‌شود

دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با اتحادیهٔ صرافان کابل در یک بستهٔ پیشنهادی مشکلات و خواسته‌های‌شان را در مورد قانون خدمات پولی، مقررات کاری، فساد اداری، اختلاس و فریب‌کاری و امنیت صرافان با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند.

اتحادیهٔ صرافان کابل از دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی خواستند که در بخش‌های جواز و تمدید آن، انتقال پول، قرضه، چگونگی تفتیش، مشکلات حقوقی و قانونی و بانک نوت‌های فاقد اعتبار و سایر موارد توجه جدی نمایند.

رییس اجراییه کشور در این نشست خطاب به صرافان کابل گفت که باتوجه به شرایط حاکم در کشور و چالش‌های امنیتی، کار شما برای ایجاد سهولت به مردم افغانستان و گردش اقتصاد کشور چشم‌گیر و قابل قدر است.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور وعده سپرد که درباره مسایل مطرح شده با نهادهای ذیربط دولتی به ویژه وزارت تجارت و صنایع، بانک مرکزی و لوی سارنوالی افغانستان صحبت می‌کند و پیشنهادهای آنان را جدی تعقیب می‌نمایند.

رییس اجراییه کشور به اتحادیهٔ صرافان کابل وعده سپرد که برای حل مشکلات مشکلات و تحقق خواسته‌های آنان به خصوص ایجاد سهولت در کار خدمات پولی شخصاً تلاش می‌ورزد.

قابل ذکر است که به گفته اتحادیهٔ صرافان کابل، اعلان بانک‌نوت‌های فاقد اعتبار در بازار مشکل خلق کرده است و باید این کار در یک فرایند زمانی صورت گیرد و برای جمع‌آوری سهولت ایجاد گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.