English | دری

تدويرگفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری

تدويرگفتمان حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری

photo (30)6a24d46b-ddc0-49c8-9a79-2fdba26f1938نشست مشترک بین حکومت و سکتور خصوصی پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیق آن بروز يك شنبه 6 دلو 1392 در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار گردید.در این نشست، وزرای محترم مالیه، مخابرات، فواید عامه، تجارت واقتصاد، تعدادی از اعضای شورای ملی کشور، مسؤلین اتاق تجارت وصنایع ، تاجران، سرمایه گذاران و کارمندان بلند رتبه دولتی حضور داشتند.
وزیر مالیه در جریان این نشست، پالیسی تشویق سرمایه گذاری را به صورت مفصل تشریح کرد ودر مورد اهمیت و تطبیق این پالیسی برای بهبود امور سرمایه گذاری های داخلی در افغانستان توضیح داد.
پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دوره انتقال، به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص در سال 1393 به بعد و ایجاد کارهای دوامدار برای مردم افغانستان تهیه شده است. که بر اساس آن برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ، به خصوص در بخش صنایع، ساختمان، زراعت، انکشاف صادرات و معادن ، جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی در کشور ، ایجاد فضای امن و کاهش تشویش ونگرانی های شهروندان از سال 2014 ایجاد شده است.
به نماینده گان سکتور خصوصی فرصت داده شد که درمورد مشکلات و چالشهای فراروی خود با مسؤلین سکتور خصوصی صحبت کنند.سرمایه گذاران و مسؤولین شرکت ها از کمبود پارکهای صنعتی ، جواز فعالیت، ویزه، مالیات، و تطبیق نشدن پالیسی ها شکایت نمودند.
مسؤلین سکتور خصوصی و اقتصادی با آنها درمورد مشکلات شان صحبت کردند به سوالات شان جواب دادن، در پایان این نشست، وزیر مالیه برای سکتور خصوصی یک نماینده خویش را تعیین نمود که تمام تا نظریات را برای بهبود این پالیسی جمع آوری نموده تا به منظور تطبیق سریع، این پالیسی به شورای وزیران ارسال شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*