English | دری

Breaking News

گشایش مرکز آموزشی و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری وزارت معارف

گشایش مرکز آموزشی و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری وزارت معارف

برنامۀ پنج ساله ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت معارف و به ویژه کارمندان ریاست عمومی انکشاف منابع بشری که از سوی مؤسسه USAID تمویل می شود، گشایش یافت.

هدف از این برنامه بهبود سیستم معارف در پیوند به عرضه خدمات با کیفیت، افزایش شفافیت و پاسخگوی سیستم ملی و ولایتی معارف در سراسر کشور می باشد.

پروژه پنج ساله فعالیت های ارتقای ظرفیت وظایف ذیل را پیش می برد.

  • ارتقای سیستم مدیریت اطلاعات وزارت معارف(EMIS)
  • ارتقای سیستم استخدام معلمان
  • ارتقای سیستم معاشات
  • ارتقای سیستم تفتیش داخلی
  • ارتقای برنامه ریزی، تخصص و اجرای منابع

دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ضمن افتتاح این مرکز گفت: “جادارد تا از مؤسسه USAID و نهاد CBA که در ایجاد و تجهیز مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان، این وزارت را همکاری نموده اند قدردانی و تشکری نمایم.”

وی افزود: ” با ظرفیت سازی به سوی انکشاف و توسعه دولت و معارف برویم اما تا مادامیکه ابزار ظرفیت نباشد نمی توانیم ظرفیت سازی کرده و به سوی ترقی و پیشرفت گام بگذاریم بناءً لازم است اول ابزار ظرفیت سازی را تهیه و بعداً ظرفیت سازی نمائیم .”

احمد خالد ارشد رئیس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف گفت: “تعهد ما این است تا این مرکز را به تمام ولایات کشور انتقال داده و هم تلاش می ورزیم تا جهت پیشبرد امور آموزشی این مرکز یک تعمیر جداگانه را داشته باشیم تا بتوانیم در عرضۀ خدمات ارتقای ظرفیت کارمندان سهم بیشتر ایفانمائیم.”

قابل یاد آوریست که در مرحله اول کورسهای آموزشی کمپیوتر و زبان انگلیسی برای 50 تن از کارمندان ریاست انکشاف منابع بشری این وزارت در این مرکز دایر میگردد و در عین زمان، آموزش های تخصصی دیگر نیز پس از تکمیل نیاز سنجی آموزشی راه اندازی خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*