گسترش روابط تجارتی و اقتصادی چین در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | October 4, 2015 7:36 AM

محمد آصف رحیمی والی هرات، در نشست مشترک با دینگ شی جون سفیر کشور چین در افغانستان، تجاران، سرمایه گذاران، صنعتکاران، مسئولین اتحادیه ها و شرکت های تجارتی، تولیدی، توریدی و صادر کننده کالاهای داخلی، با تشریح وضعیت کلی هرات خواهان سرمایه گذاری و گسترش روابط اقتصادی با کشور چین گردید.

رحیمی با ارائه ظرفیت و استعداد های موجود بالقوه تجاری، اقتصادی و صنعتی هرات از سفارت کشور چین پیشنهادات لازم را پیرامون توجه به اقتصاد این ولایت ابراز نمود.

دینگ شی جون فرصت های گسترده اقتصادی، تجارتی و صنعتی هرات را شگفت انگیز عنواند نمود، به تجاران و سرمایه گذاران هرات وعده سپرد که هرات در عرصه های مختلف تحت توجه کشورش قرار خواهد گرفت.

وی ضمن ابراز خرسندی از موجودیت وضعیت خوب امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرات، در بخش های خرید زعفران، فرش و سنگ پروسس شده از سوی کشورش اطمینان داد و جاذبه های این ولایت را قابل ملاحظه دانست.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7/