English | دری

Breaking News

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان از سوی وزارت امور زنان به همکاری مالی و تخنیکی دفتر(jssp) با حضور  دلبر نظری وزیر امور زنان، معین های وزارت امور زنان، سلیمان کاکر مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری، فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان، مشاورین ریاست اجرائیه و معاون اول ریاست جمهوری ومقام های حکومتی به روز یک شنبه مورخ 27 ثور 1394 در هوتل کابل استار برگزار گردید.

هدف از راه اندازی این کنفرانس، گسترش جندر وتوانمدی زنان در راستای دسترسی به اهداف پلان کاری ملی و تقویت میان نهاد های ذیربط، در یافت راه حل مشکلات زنان در شش سکتور پلان کاری ملی برای رنان افغانستان، عنوان شده است.

در این کنفرانس، محترم دلبر نظری وزیر امور زنان، ضمن سپاسگزاری از حضور پر رنگ اشتراک کننده گان در این کنفرانس، گفت؛ امروزه نقش زنان به حیث یک نیروی بالقوه در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی محسوس است و بدون حضور فعال زنان رسیدن به امنیت و توسعه پایدار ممکن نیست.

وزیر امور زنان که در کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان صحبت می کرد، بیان داشت؛ واحد های جندر  در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی به مهم ترین بخش این ادارات تبدیل شده است و بهترین فعالیت ها را برای تساوی جنسیتی و جندر سازی انجام میدهند.

وی با اشاره به چالش های زنان در کشور، گفت: بخش از مشکلات زنان را نابرابری اجتماعی و تبعیض خانواده ها نسبت به دختران و زنان تشکیل میدهد که حل این معضل نیازمندی تلاش پی گیر زنان در سال های پیش رو خواهند بود.

وزیر امور زنان، با امتنان از همکاری های نهادهای جهانی، نقش این نهاد ها را در تبانی با وزارت امور زنان در جندر سازی ادارات مهم خوانده به همکاری های درازمدت این نهاد ها تأکید نمود.

سپس سلمان کاکر مشاور شورای امنیت ملی، گفت؛ بدون حضور زنان دست یابی به جامعه عاری از فقر و بیکاری، داشتن حکومتداری خوب و قانومند میسر نیست.

مشاور شورای امنیت ملی، تحلیل بهتر از وضعیت زنان، بلند بردن سطح آگاهی و تدوین راهبرد منظم برای زنان را، راه ی برای رسیدن به تساوی جنسیتی  در کشور خواند.

همچنان، فوزیه کوفی نماینده مردم در مجلس که در این کنفرانس سخن می گفت، بیان داشت؛ مسایل مربوط به زنان رابطه ی به اقتصاد، امنیت و پیشرفت دارد، این مسایل باید جزی از اجندای ملی فکر شود و در غیر آن زنان در حاشیه باقی خواهد ماند.

در همین حال پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان به توضیح و اهداف این کنفرانس پرداخت و تخصصی سازی زنان را به صورت دراز مدت برای تساوی جنسیتی  وارتقأ ظرفیت خیلی مهم خواند.

گفتنی است که این کنفرانس برای سه روز در پنج میز با پنل های تخصصی برای دستیابی وگسترش جندر و توانمندی زنان و راه یافت ها، راه اندازی شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*