English | دری

Breaking News

کمک 5.3 ملیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

کمک 5.3 ملیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

حکومت جاپان اخیرا مبلغ 5.3 ملیون دالر آمریکایی را برای مساعدت های بشردوستانه اضطراری در افغانستان، به سازمان های جهانی کمک نمود.

عودت کنندگان از پاکستان و ایران و افرادی که از مصونیت غذایی، سو تغذیه، افات طبیعی، بیجا شده گی و سایر شرایط بحرانی رنج می برند، از طریق این کمک حمایت خواهند شد.

  1. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

جاپان 1,000,000  دالر به دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کمک رسانی حیاتی بشردوستانه به پناهندگان افغان عودت کننده از پاکستان و ایران  مساعدت می نماید.

تحت برنامه عودت کنندگان دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحد، عملیات بازگشت داوطلبانه عودت کنندگان  تسهیل می گردد و همچنین از طریق برنامه های محلی پیوستن دو باره به افغانستان، بازگشت شان را تقویت می کند.

این کمک مالی همچنین به پرداختن به نیازهای ضروری بشردوستانه جمعیت های بیجاه شده و حمایت از پناهندگان در افغانستان را کمک خواهد کرد . از این کمک در مجموع 10750 نفر بهره مند خواهند گردید .

  1. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (UNICEF)

حکومت جاپان 800،000 دالر به صندوق کودکان سازمان ملل متحد را قادر میسازد تا خدمات تعلیمی اضطراری را برای در حدود 12500 طفل ( بیجاشدگان داخلی  و محلات میزبان شان ) که متاثرین اضطراری می باشند، فراهم می نماید .

 این کمک مالی که توسط جاپان فراهم گردیده است همچنان در یک رابطه با گروپ همکاران انکشافی  باعث تقویه هماهنگی و مدیریت معلومات گروپ کاری اضطرار میشود.

  1. دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد (UNMAS)

با مبلغ 1,000,000  دالر دولت جاپان فعالیت های ماین پاکی در ولایت بدخشان، بلخ، بامیان، لوگر، پکتیا و تخار، جایی که بسیاری از جوامع آن همچنان تحت تاثیر ماین های زمینی و بقایای مواد انفجاری جنگ کمک و پاکسازی خواهند نمود.

 انتظار میرود که در حدود 1.2 کیلومترمربع زمین از ماین های زمینی  پاکسازی خواهد گردید که بیشتر از 7300 از کسانیکه در 1 کیلومتری آن  مناطق می باشند و  همچنان به طور غیر مستقیم 23000 نفر تخمین زده شده که از این پاکسازی بهره مند می شوند.

 این کمک سهم خویش را در عرصه آموزش و استخدام زنان مشغول به کار ایفا نموده مشارکت معنی دار زنان فعال را در فعالیت های منحصر به فرد و تقویت انعطاف پذیری جامعه انسانی را تامین می نماید .

  1. پروگرام غذایی جهان (WFP)

با  کمک 1,000,000 دالر، پروگرام غذایی جهان قادر می گردد که کمک غذای نجات دهنده زندگی را به 7500 بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان فراهم نموده و به 920 کارمندان مدد رسان کمک نموده  و تا 3 مترک تن از محموله های شان را  برای رسیدن  به مقصد شان در 25 موقعیت دشوار در سراسر کشور انتقال دهد.

 خدمات بشری وهوایی سازمان ملل متحد  عبارت از خدمات ترانسپورت هوایی است  که  خدمات حمل و نقل  مسافرین و محموله های کوچک را برای همکاران که در عرصه بشری و انکشافی  کار می نمایند ارایه نموده و تخلیه به موقع صحی و امنیتی را در صورت نیاز انجام میدهد .

  1. سازمان صحی جهانی(WHO)

کمک500,000  دالری جاپان، دسترسی ساکنین بی بضاعت و بیجاشده گان توسط بحران و عودت کنندگان از پاکستان و ایران را با خدمات صحی حیاتی یقینی می سازد.

 این کمک جاپان سهم خویش را در تقویه ظرفیت به خاطر مراقبت موثر جراحت های شدید و اجتناب از مرگ و میر قابل پیشگیری از درگیرهای و آفات طبیعی ایفا می نماید.

 تحت این پروژه 5200 قربانیان مجروح شده ای شدید، خدمات مراقبت های ویژه صحی که شامل اقدامات جراحی میشود را دریافت خواهند نمود، همچنان 73800 نفر از خدمات صحی و مراقبت ها از جراحت های شدید از طریق سازمان صحت جهانی بهره مند خواهند گردید.

  1. سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)

سازمان بین المللی مهاجرت از طریق کمک1,000,000  دالری جاپان، کمک نقدی اهداف چندگانه را برای 2000 فامیل های بسیار آسیب پذیر عودت کننده از ایران فراهم نماید.

 سهم جاپان همچنین در تسهیل بازگشت 30 تن از افغان های واجد شرایط از ایران که حد اقل 50 در صد از آنها انتظار میرود که زن باشند را برای کار کردن و انتقال مهارت های خود به موسسات عمومی و خصوصی در کابل کمک می نماید .

قابل یاد آوریست که کمک های جاپان به افغانستان از سال 2001 تا هنوز به 6.57 ملیارد دالر امریکایی می رسد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*