English | دری

Breaking News

کمک 5 میلیارد افغانی حکومت آلمان به افغانستان

کمک 5 میلیارد افغانی حکومت آلمان به افغانستان

یک توافقنامه کمک 5 میلیارد افغانی حکومت آلمان به افغانستان میان این دو کشور به امضا رسید که به اساس این توافقنامه بودجه یاد شده به صندوق بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی اداره می شود، پرداخت می گردد.

قرار است حکومت افغانستان بخش بزرگ این 5 میلیارد افغانی را به تطبیق پروژه های کشاورزی، انکشاف دهات، زیربناها، ظرفیت سازی و حکومتداری خوب هزینه کند.

اکلیل احمد وزیراقتصاد افغانستان گفت: “این پول نهاد های محلی و پروژه های توسعه ای روستایی را تقویت کرده و از آن طریق به کاهش فقر در روستاها کمک می کند و همچنین این پروژه ها در ایجاد اعتماد بین مردم و دولت نیز نقش مهم ایفا می کند.”

کلاوس کِرمَر رئیس سابق همکاری توسعه آلمان درسفارت آلمان در کابل گفت: “حکومت آلمان به کمک خویش به صندوق بازسازی افغانستان ادامه می دهد و بدینسان افغانستان را در راستای رسیدن به خود کفایی یاری می رساند.”

گفته می شود تا سال 2016 میلادی، بیش از 46.600 شورای انکشاف دهات از طریق برنامه همبستگی ملی تمویل شده است تا فعالیت های خویش را در روستا های افغانستان بهبود بخشد که از اثر این کمک ها در حدود 18.000 کیلومتر سرک دوباره ساخته شده و یا مرمت گردیده است و بیشتر از 11.7 میلیون تن به آب دسترسی پیدا کردند.

همچنان، 1.4 میلیون افغانی آن برای برنامه میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی خواهد شد، پس انداز می شود. هدف این برنامه از بین بردن فقراز طریق دسترسی همگان به خدمات اولویه است که این خود باعث افزایش مشروعیت حکومت افغانستان می شود. تا سال 2020 میلادی، 8.5 میلیون تن از برنامه میثاق ملی مستفید می شوند.

قابل یاد آوریست که از زمان تاسیس صندوق بازسازی افغانستان در سال 2002 میلادی، آلمان از طریق بانک توسعه ای (KfW) در حدود 39 میلیارد افغانی به این صندوق کمک نموده است که این کشور را در زمرۀ چهارمین بزرگترین کمک کننده بین المللی به این صندوق قرار داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*