English | دری

Breaking News

کمک 5 میلیارد افغانی آلمان به صندوق بازسازی افغانستان

کمک 5 میلیارد افغانی آلمان به صندوق بازسازی افغانستان

افغانستان و آلمان دو قرارداد کمک مالی را امضا کردند که آلمان در مجموع بیش از 5 میلیارد افغانی را را به صندوق بازسازی افغانستان(ARTF) برای آغاز و پیشبرد پروژه های توسعه ای و نیز تامین هزینه های معمول کمک می کند و هدف از صندوق بازسازی افغانستان، یاری رسانی به دولت افغانستان در زمینه مدیریت موثر منابع مالی خویش در درازمدت وعملکرد مناسب دولت افغانستان می باشد.

کالوس کریمر، رییس همکاری توسعه ای آلمان گفت: “دولت آلمان در نظر دارد تا با ارایه کمک مالی، دولت وحدت ملی افغانستان را در تامین مخارج روزمره و نیز پروژه های توسعه ای ملی، یاری دهد “.

در حال حاضر پول جمع آوری شده در صندوق بازسازی افغانستان برای 20 پروژه توسعه ای در 5 بخش مختلف، بشمول زراعت، توسعه روستایی، زیربنا، ارتقای ظرفیت و حکومتداری مورد استفاده قرار می گیرد و در سال 8.7 ،2015 میلیون افغان که 38درصد ایشان را زنان تشکیل می دهند، از این پروژه ها مستفید گردیدند.

وزارت معارف با استفاده از بودجه یادشده، 860 مکتب ساخته شده اند و 613 هزار معلم جدیدا به استخدام درآمده و بیش از 78 هزار سرمعلم و کارمندان اداری بخش معارف، در زمینه مهارت های مدیریتی، آموزش دیده اند. بیش از 11 هزار بورسیه تحصیلی برای بانوان جهت تحصیل در دارالمعلمین های کشور ارایه شده اند. در مجموع، 8.6 میلیون شاگرد بشمول 3.4 میلیون دختر، از مزایای این برنامه بهره برده اند .

هدف اساسی این برنامه، تقویت و حفظ شوراهای انکشاف محل به عنوان نهادهای موثر در جهت حکومتداری محلی و توسعه اجتماعی-اقتصادی می باشد. از مجموع 41 هزار شورای انکشاف محل که تخمینا در سراسر کشور وجود دارند، 37231 شورا تا نیمه سال 2015، از برنامه همبستگی ملی مستفید شده اند .

آلمان پس از کشورهای امریکا، انگلیس، و کانادا، چهارمین تمویل کننده بزرگ صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) به شمار می آید و کمک مجموعی آلمان به صندوق یادشده به بیش از 37 میلیارد افغانی بالغ می شود.

قابل ذکر است که صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) توسط گروه بانک جهانی اداره می شود .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*