کمک 325 میلیون دالری ابوظبی به افغانستان

by Wadsam | August 24, 2017 10:41 AM

ابوظبی 325 میلیون دالر از سال 2010 تا به امروز در بخش‌های خانه‌سازی، کشاورزی، انرژی و آب، حمل و نقل، صنعت، بهداشت، مخابرات افغانستان کمک کرده است.

صندوق توسعه انکشافی ابوظبی روز شنبه 19 آگوست 2017  به مناسبت 98مین جشن استقلال افغانستان، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد که این گروه تا به امروز مبلغ 325 میلیون دالر برای 18 پروژه توسعه‌ای کمک کرده است.

محمد سیف السویدی مدیر کل صندوق توسعه انکشافی ابوظبی 98 مین جشن استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته اظهار داشت: “پدر بنیانگذار ملت ما، مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نیهان، پایه و اساس همکاری عمیق روابط امارات متحده عربی با افغانستان را بر عهده داشت. امروز تحت رهبری پسر او، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، و حاکم شیخ محمد بن زاید آل نیهان، فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات متحده عربی، کشور ما همچنان متعهد به ادامه و افزایش روابط با افغانستان است”.

مبلغ 325 میلیون دالر کمک حمایتی برای افغانستان در بخش‌های خانه‌سازی، کشاورزی، انرژی و آب، حمل و نقل، صنعت، بهداشت، مخابرات و سایر خدمات اجتماعی در این کشور استفاده شده است.

قابل ذکر است که امارات متحده عرب در افغانستان 111 بلاک رهایشی در خواجه رواش کابل،  11 مکتب و یک کتابخانه اعمار کلینیک صحی و یک شفاخانه را اعمار کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-325-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/