English | دری

کمک 30 میلیون دالری USAID بخاطر حمایت از قربانیان پس از جنگ در افغانستان

کمک 30 میلیون دالری USAID بخاطر حمایت از قربانیان پس از جنگ در افغانستان

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از ایجاد یک برنامه جدید بخاطر کمک  به قربانیان ملکی پس از جنگ خبر میدهد.

مسوولین دفتر انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا میگویند: آنان برنامه کمکی برای قربانیان ملکی جنگ را روی دست گرفته اند، و توسط این برنامه میخواهند به آسیب دیدگان ملکی پس از جنگ دست امداد بدهند.

هزینه این برنامه حدود 30 میلیون دالر امریکای میشود که از سوی این دفتر اعلام شده است.

این برنامه کمکی عاجل ویژه قربانیان ملکی پس از جنگ میباشد.

دور سوم  برنامه امداد های ملکی برای افغان ها (ACAP III) که تا سه سال آینده میباشد، برای متضررین بیگناه ملکی که از دست شورشیان و یا بقایا جنگ صدمه می بنند و یا جراحات می بردارند کمک های بشر دوستانه را فراهم می نمایند.

این برنامه حوادث ناشی از ماین ها و مهمات منفجر ناشده و سایرمشکلات از این قبیل را نیز در بر میگیرد.

پروژه نام برده توسط دفتر ماین پاکی سازمان ملل متحد با همکاری مرکز هماهنگی ماین پاکی افغانستان پیش برده میشود.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ویک شبکه از ادارات دولتی و غیر دولتی در فراهم آوری کمک ها به آسیب دیده گان و قربانیا دخیل خواهند بود.

اهداف اساسی این برنامه فراهم آوری کمک های عاجل طبی و جنسی بمنظور رسیدگی به ضروریات قربانیان، آموزش ادارات حکومتی که مسوولیت کمک به آسیب دیده گان را دارند وگسترش آگاهی عامه میباشد. تا بتوانند ضروریات افراد متاثر شده از جنگ را بخوبی رفع نمایند.

از سال 2007 بدینسو این سومین برنامه حمایت ایالات متحده امریکا از قربانیان جنگ میباشد، که دوره سوم این بر نامه کمک های ملکی برای افغان ها میکانیزم های دو برنامه قبلی را که بیشتر از 13500 خانواده را از زمان آغاز حمایت نموده است تقویت می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*