English | دری

Breaking News

کمک 25 میلیون دالری آمریکا جهت حمایت از افغان های متاثر از جنگ و حوادث طبیعی

کمک 25 میلیون دالری آمریکا جهت حمایت از افغان های متاثر از جنگ و  حوادث طبیعی

اداره انکشاف بین المللی آمریکا جهت حمایت از افغان های متاثر از جنگ و  حوادث طبیعی مبلغ 25 میلیون دالر را به برنامه غذای ی جهان فراهم کرد.

برنامه غذایی جهان در افغانستان از این کمک در عملیات امداد و نجات، جهت فراهم کردن کمک های نقدی و غذایی به حدود 1.7 میلیون افغان که اکثراً زنان و کودکان ( متأ ثر از جنگ، حوادث طبیعی، و قحطی) اند، استفاده خواهد کرد.

هربرت اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان، گفت: “برنامه غذایی جهان را قادر می سازد که یکجا با مردم محلات در راس تای امداد و نجات باش ندگان محلی از طریق برنامه های که موجب توانمندشدن خانواده های آ سیب پذیر، فراهم شدن مجدد زمینۀ معیشت مردم، و آ مادگی برای حوادث آ ینده می شود، کار کند.”

قابل ذکر است، ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا بزرگترین کمک کننده به برنامه غذایی جهان در افغانس تان بوده و از سال 2017 به این سو مبلغ 89 میلیون دالر امریکایی را به برنامه غذایی جهان کمک کرده است.

کمک های بشردوستانۀ ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا جوابگوی نیازمندی های جدی افغان های به شدت آ سیب پذیر درزمینه های چون آ ب، بهداشت و نظافت فردی، خدمات صحی اولیۀ اضطراری، سرپناه، و نیازمندی های غیرغذایی، غذا و مواد تغذیوی می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*