English | دری

Breaking News

کمک 1.2 میلیون دالری جاپان برای ماین پاکی در ولایات پروان، کاپیسا و ننگرهار

کمک 1.2 میلیون دالری جاپان برای ماین پاکی در ولایات پروان، کاپیسا و ننگرهار

 سفارت جاپان در افغانستان کمک جدید خود را برای دو پروژه ماین پاکی در ولایات پروان، کاپیسا و ننگرهار اعلام نمود.

 مراسم امضای قرارداد این دو پروژه در سفارت جاپان در کابل میان کیچی هارا شارز دافیر سفارت جاپان با فضل کریم فضل رئیس موسسه ماین پاکی و باز سازی افغانستان (OMAR) و عارف الله عظیمی رئیس موسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان (AREA) امروز صورت گرفت. در این محفل نمایندگان حکومت به شمول محمد شفیق یوسفی رئیس (DMAC) و احمد ریاض، رئیس امور موسسات غیر دولتی در وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند.

پروژه های مذکور تحت برنامه مساعدت های بلاعوض جاپان اجراء خواهند شد. این پروژها شامل پاک سازی ماین و آموزش خطرات ماین به مردم این ولایات می باشد. اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها بیش از 1.6 KM2 میدان های جنگی را پاک و زندگی بیشتر از  14,000 خانواده را از ماین های زمینی و بقایای منفجر ناشده از جنگ نجات میدهد و به آنها فرصت میدهد تا زمین های مملو از ماین را به منابع تولیدی برای معیشت خود تبدیل نمایند.

 کیچی هارا شارز دافیر سفارت جاپان در افغانستان خاطر نشان نمودند که ماین پاکی یکی از شرایط اساسی برای توسعه مانند زیرساخت ها و زراعت می باشد که به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کمک می نماید. بر اساس همین باور، جاپان پروژه های ماین پاکی را از طریق پروژه های اساسی خود کمک می نماید. جاپان همچنان متعهد باقی می ماند تا تلاش های مردم افغانستان و حکومت را برای ملت سازی مساعدت نماید.

 یوسفی از کمک سخاوتمندانه جاپان برای برنامه های ماین پاکی اظهار قدردانی نموده اضافه نمودند: از سال 2012 جاپان در پاکسازی 26.5 کیلو متر مربع کمک نموده است که منجر به نابودی بیش از5,200  ماین ضد پرسنل و ضد تانک و در حدود37,000  بقایای انفجاری جنگ گردیده است. اتمام موفقیت آمیز این پروژه باعث امنیت، مصونیت و توسعه گردیده وبه دولت افغانستان کمک خواهد نمود تا وظایف خویش را تحت  معاهدات بین المللی در عرصه ماین پاکی عملی نماید.

 جاپان افغانستان را در تلاش های ملت سازی در عرصه های که شامل زیربناها، زراعت، انکشاف روستایی، توسعه منابع بشری، صحت، معارف و کمک های بشری کمک نموده است. مجموعه کمک های جاپان از سال 2001 تا حال به 6.6 ملیارد دالر آمریکایی میرسد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
کمک جاپان با افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*