English | دری

Breaking News

کمک ۱۰ میلیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

کمک ۱۰ میلیون دالری جاپان به سازمان های کمک های بشردوستانه و اضطراری در افغانستان

حکومت جاپان اخیرا مبلغ ۱۰ میلیون دالر امریکایی برای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد ، خدمات سازمان ملل متحد علیه ماین ، پروگرام غذایی جهان و سازمان بین المللی مهاجرت کمک نمود .

این کمک جاپان پاسخ برای نیازهای سال ۲۰۱۷ برنامه بشری کمشنری عالی سازمان ملل متحد می باشد .

  • دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR) ۱.۴۶۱.۵۰۰ دالر

این همکاری حکومت جاپان کمک و حمایت برای تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از ایران و پاکستان و ادغام مجدد و پایدار و ارایه خدمات بشردوستانه به پناهندگان توسط پروژه های معیشتی در سطح قریه جات و رسانیدن کمک های بشری برای مهاجرین در خوست و پکتیا می باشد که  شامل نیاز های  فوری زمستانی به پناهندگان در معرض تهدید می باشد.

  • صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) ۷۶۱.۹۰۰ دالر

این کمک حکومت جاپان صندوق کودکان سازمان ملل متحد را قادر می سازد تا با حمایت بروقت و حمایت روانی و مشاوره در بخش  تعلیمی ، مهارت ها و حمایت از زندگی کودکان در عرصه معلومات اضطراری برای حد اقل ۱۵.۲۵۰ طفل متاثر از بحران جنگ ، بیجاه شدگان و آفات طبیعی در افغانستان کار نماید.

  • خدمات سازمان ملل متحد علیه ماین(UNMAS) ۲.۰۰۰.۰۰۰دالر

کمک حکومت جاپان فعالیت های ماین پاکی را در ولایت نمروز ، جاییکه محلات زیادی از موجودیت ماین های زمینی و مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحت تاثیر قرار دارند. توقع میرود که در مجموع ۱.۶۰کیلومتر مربع زمین از ماین های زمینی پاکسازی خواهد گردید که به تعداد ۳۳۹نفر که در ۵۰۰ متری مناطق آلوده به ماین زندگی می کنند مستقیما  از آن مستفید خواهند گردید و بیشتر از  ۱۰۷.490 نفردر زمین  های چراگاهی به شکل غیر مستقیم از آن بهره مند می گردند.

  • کمک حکومت جاپان به پروگرام غذایی جهان(WFP) ۶۲۵،۳.178 دالر

مساعدت حکومت جاپان کمک خواهد نمود تا به طور مستقیم به امنیت غذایی و سو تغذیه در افغانستان پاسخ داده در ضمن  خدمات بشری  از طریق هوا را نیز انجام داد. پروگرام غذایی جهان توزیع  مواد غذایی که شامل  آرد اصلاح شده،  روغن نباتی تصفیه شده، حبوبات، نمک و غذاهای آماده به استفاده را تهیه،  حمل نقل خواهد نمود.

  • سازمان بین المللی مهاجر (IOM) ۳.۱۴۷.۱۲۵ دالر

مساعدت حکومت جاپان سازمان بین المللی مهاجرت را کمک خواهد نمود که برای ۱۴.800 عودت کنندگان فاقد مدارک و اسناد از ایران خدمات بشردوستانه ارایه نماید . برعلاوه ، این پروژه یک راهبرد موثر برای ادغام مجدد عودت کنندگان مستند ناشده به ولایات هرات و نیمروز به هدف دخیل ساختن۲۰٪ مستفید شوندگان پروژه می باشد.

قابل ذکر است که مجموع کمک ها ی جاپان به افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا هنوز به ۶.۴ ملیارد دالر امریکایی می رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*