کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان

by Abdullah Atayi | September 15, 2016 11:59 AM

در جریان سفر رییس جمهور غنی به هند، این کشور اعلام کرده است که یک میلیارد دالر به افغانستان به صورت بلاعوض کمک می‌کند که در راستای ایجاد ظرفیت در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت، زراعت، انرژی و زیربناها در افغانستان استفاده خواهد شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و سوشما سواراج وزیر خارجه هند، تفاهم‌نامه‌ی این کمک را در حضور نارندرا مودی، نخست وزیر هند و اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در دهلی نو به امضا رساندند.

قابل ذکر است، رییس جمهور غنی با همراهی یک هیات عالی رتبه به دعوت رسمی نارندرا مودی، نخست وزیر هند، صبح دیروز چهارشنبه ۲۴سنبله برای انجام دیداری دو روزه به هند رفته بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/