English | دری

Breaking News

کمک هفتاد ملیون دالری بانک جهانی به وزارت انرژی و آب

کمک هفتاد ملیون دالری بانک جهانی به وزارت انرژی و آب

مسوولان وزارت انرژی وآب می گویند که بانک جهانی هفتاد ملیون دالر به وزارت انرژی و آب کمک می کند.

به گفته مسوولان وزارت انرژی وآب، آن وزارت درنظر دارد تا با استفاده از کمک یادشده، بیش از پنجاه کانال آبیاری را در برخی از ساحات کشور بازسازی کند  تا موازی هشتاد هزار هکتار زمین زراعتی زیرپوشش آبیاری قرار گیرد.

این کمک برای بازسازی زیربناهای آبیاری، ساخت کانال های بزرگ، ایجاد خدمات تسهیلات هایدومیترولوژیکی و همکاری های تخنیکی وتقویت نهاد ها و مدیریت پروژه ها به مصرف خواهد رسید و باز سازی دو بند آبگردان نیز شامل این برنامه می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*