English | دری

Breaking News

کمک هشت میلیون دالری عربستان سعودی برای مسکن سازی در افغانستان

کمک هشت میلیون دالری عربستان سعودی برای مسکن سازی در افغانستان

انجنیر اجمل شمس معین امور مسکن وزارت شهرسازی و مسکن و شماری از اعضای هیئت رهبری این وزارت در نشست با نماینده وزارت مالیه، در مورد چگونگی استفاده از کمک مالی کشور عربستان سعودی برای ایجاد مسکن در افغانستان بحث و تبادل نظر نمود.

نماینده وزارت مالیه گفت: “از جمع 100 میلیون دالر کمک عربستان سعودی در نشست بروکسیل 8 میلیون دالر آن برای مسکن سازی در افغانستان به مصرف میرسد و نیاز است تا طرح مسکن سازی در افغانستان هرچه سریعتر ایجاد گردد.”

معین امور مسکن وزارت شهرسازی و مسکن، از این روند اسقبال نموده و وعده سپرد تا در اسرع وقت وزارت شهر سازی و مسکن طرحی را درمورد ساخت و ساز مسکن در افغانستان، آماده نموده و به وزارت مالیه پیشکش نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*