کمک سالانه یک میلیارد دالری ناتو به افغانستان

by Abdullah Atayi | July 10, 2016 3:54 AM

ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در یک نشست خبری در وارسا، پایتخت پولند اعلام کرد که کشورهای عضو این سازمان تا سال ۲۰۲۰ میلادی سالانه یک میلیارد دالر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک خواهد کرد.

دبیر کل ناتو گفت: :” به جز کمک‌های امریکا، ما تاکنون تعهد کمک یک میلیارد دالری را روی میز داریم. اکنون ما بسیار به هدف تعیین شده نزدیک هستیم و آماده ادامه حضور در افغانستان هستیم”.

وی افزود: احتمال دارد که مبلغ کمک این سازمان به افغانستان تا پایان نشست امروز سران ناتو در وارسا افزایش یابد و این کمک به افغانستان غیر از کمک های امریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می باشد.

استولتنبرگ در مورد آمار دقیق نیروهای ناتو که در افغانستان باقی خواهند ماند معلوماتی ارایه نکرد اما بیان داشت که تعداد آنان نزدیک به ۱۲ هزار نفر خواهد بود.

کشورهای عضو ناتو در نشست سران این سازمان در سال ۲۰۱۲ در شیکاگوی امریکا متعهد شده بودند تا سال ۲۰۱۷ حمایت مالی خود را از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند و سالانه ۴ میلیارد دالر به آنها کمک کنند.

در نشست وارسا ، ناتو تعهدات مالی و نظامی خود به نیروهای امنیتی افغانستان را دوباره تا سال ۲۰۲۰ تعریف می‌کند و انتظار می‌رود اعضای این سازمان متعهد به تامین ۵ میلیارد دالر حمایت مالی سالانه به نیروهای امنیتی افغانستان شوند.

قابل ذکر است که امریکا مهمترین حامی افغانستان، گفته است که سالانه ۳ میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba/