English | دری

Breaking News

کمک اداره بین المللی گمرکات در معیاری سازی خدمات گمرگی وزارت مالیه

کمک اداره بین المللی گمرکات در معیاری سازی خدمات گمرگی وزارت مالیه

وزیر مالیه کشور دیروز چهار شنبه با رئیس برنامه های اداره بین المللی گمرکات ملاقات نموده و  در در رابطه به بهبود وضعیت و معیاری سازی گمرکات، ارزیابی این اداره از گمرکات وزارت مالیه، دستآوردها، مشکلات گمرکی، راه حل های موجود و افتتاح اکادمی گمرکات بحث و تبادل نظر نمود.

اکلیل حکیمیف وزیر مالیه یاد آور شد: با حمایت این اداره، اکادمی گمرکات و مالیات وزارت مالیه به یک مرکز خوب برای استخدام و ارتقای ظرفیت مبدل خواهد گردید.

وزیر مالیه از نتهان تایلور رییس برنامه های اداره بین المللی گمرکات تقاضا نمود که در زمینه معیاری سازی گمرکات با وزارت مالیه همکاری نمایند تا گمرکات وزارت مالیه معیار های بین المللی عیار گردیده و خدمات بهتر را برای مردم پیشکش نماید.

در این دیدار رئیس برنامه های اداره بین المللی گمرکات به تداوم همکاری تخنیکی شان در زمینه اصلاحات و ارتقای ظرفیت اطمینان داد.

قابل تذکر است که افغانستان در سال 2004 عضویت اداره بین المللی گمرکات را حاصل نمود و از کمک های آن مستفید می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*