کمک‌ ۷ میلیون دالری جاپان برای حمایت از کودکان و زنان در افغانستان

by Wadsam | December 5, 2019 4:22 AM

دولت جاپان به ارزش 7 میلیون دالر آمریکایی  برای حمایت از تلاش یونیسف در تهیه واکسین های نجات دهنده زندگی ، رفع نیازها و حقوق فوری کودکان و زنان افغانستان اهدا کرده است. 

این کمک جدید دولت افغانستان ، یونیسف و شرکای آن را قادر می سازد تا در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG-3) ، برای تأمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه افراد در هر سنی همکاری کنند. این کمک جدید همچنان به تلاش جهانی برای ریشه کن ساختن فلج اطفال  نیز کمک خواهد کرد. افغانستان یکی از تنها دو کشور در سطح جهان است که هنوز قادر به محو فلج اطفال نشده است.

سوزوکا ، سفیر جاپان گفتند : ” اطفال  گنجینه های ما هستند و امیدواریم تا از اینده کشور حمایت کنند. ما باید با نهایت دقت فرزندان خود را از بیماری های عفونی محافظت نماییم. هنگامی که سعی در  نجات یافتن از بیماری ها دارید ، وقایه بهترین اقدام است که باید صورت گیرد . امیدوارم که افغانستان در اسرع وقت به یک کشور آسوده برای نوزادان تبدیل گردد. برای این منظور ، دولت جاپان با همکاری یونیسف این پروژه را ادامه می دهد.”

نماینده ارشد جایکا در افغانستان ، یاسوهیرو سهرا اظهار داشتند: “ریشه کن ساختن فلج اطفال یکی از اهداف دولت افغانستان و جامعه بین المللی است. ما از تلاشهای همیشگی دولت افغانستان ، شرکای آن و از همه مهمتر واکسین کننده های که در خط مقدم قرار دارند   و بخاطر تلاشهای پایدارشان در از بین بردن فلج اطفال قدردانی می نماییم . ما امیدواریم که این کمک با همکاری وزارت صحت عامه و یونیسف ، در جلوگیری از انتقال ویروس فلج اطفال کمک نموده و نهایتآ منجر به محو فلج اطفال در افغانستان گردد.

کمک های مالی جاپان سهم خود را  در اولویت های ملی که شامل معافیت پایدار کودکان زیر سن  پنج سال برای دستیابی ومصونیت کلیه آنتی ژن ها با پوشش 90٪ در سطح ملی و 80٪ در سطح ولسوالی ها تا پایان سال 2020 میباشد ایفا مینماید،  که شیوع سرخکان را تا سال 2020 به کمتر از 5 مورد در هر میلیون جمعیت و مرگ و میر نوزادان ناشی از تیتانوس را به کمتر از 1 مورد در هر 1000 تولد  در سال 2020 کاهش میدهد.

معین مالی و اداری وزارت صحت عامه گفتند : “کمک  دولت جاپان دولت افغانستان را در ارائه خدمات واكسیناسیون با  كیفیت و متوازن برای مادران ، نوزادان دختران و پسران زیر سن 5 سال كمك می كند.”  جلالتمآب مموسی زیور معین مالی و اداری اظهار نمودند که وزارت صحت عامه روی برنامه معافیت کتلوی تمرکز بیشتر خواهد کرد زیرا این یکی از مهمترین برنامه ها برای 

جلوگیری از گسترش ویروس فلج اطفال در افغانستان میباشد.

این کمک یونیسف و همکارانش را قادر می سازد تا  بیش از 1.4 میلیون کودک را به عنوان بخشی از برنامه معافیت کتلوی واکسین نموده و بیش از 10 میلیون کودک را در برابر فلج اطفال محافظت و برای بیش از 2.8 میلیون زن در سن  باروری واکسین تیتانوس توکسوئید را فراهم نمایند.

ابوبکر کامپو ، نماینده یونیسف در افغانستان گفتند: “جاپان  یکی از تمویل کننده های دیرینه ، نه فقط برای یونیسف در افغانستان ، بلکه در سطح جهان است. ما از تعهد پایدار و پشتیبانی سخاوتمندانه جاپان که نه تنها جان کودکان را نجات می دهد بلکه در تلاش جمعی ما برای اطمینان از جلوگیری انتقال ویروس فلج اطفال و محو فلج اطفال در افغانستان همکاری می نماید.

جاپان برای تلاش های ملت سازی در افغانستان در زمینه های مختلف از جمله امنیت ، زیربناها ، زراعت ، توسعه روستایی ،‌ ظرفیت سازی بشری ،‌ معارف ،‌ صحت ، فرهنگ و کمک های بشردوستانه همکاری نموده است . مجموع کمک های جاپان به افغانستان از سال 2001 تا هنوز به 6.6ملیارد دالر آمریکایی میرسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c-%db%b7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7/