کمبود ویتامین D سویه کارکرد سیستم دفاعی بدن را به خطر مواجه میسازد

by Kamaluddin Koshan | February 26, 2014 9:19 AM

Vitamin_E[1]نتیجه یک پژوهش محقیقان انگلیسی نشان می دهد سالمندانی که دچار کمبود ویتامین D هستند بیش از دیگران در معرض اختلالات عملکرد سیستم ایمنی بدن قرار دارند.

به اساس گزارش، مری وارد از دانشگاه اولستر در انگلیس و از محقیقان این پروژه گفت : این نخستین باری است که ارتباط بین سطح ویتامین D و التهابات ناشی از نقص سیستم ایمنی در سالمندان کشف شده است.

در این مطالعه، محقیقان سطح ویتامین D و نشانگر های زیستی التهاب ناشی از نقص سیستم ایمنی را در 957  بزرگ سال ایرلندی که حداقل 60  سال سن داشتند، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دادند.

آنها مشاهده کردند شرکت کنندگانی که دچار کمبود ویتامین D بودند بیشتر از دیگران به بیماری های قلبی-عروقی و بیماری های التهابی مانند ام اس و روماتیسم مفصلی مبتلا شده بودند.

به گفته محقیقان ویتامین D نقش مهمی در کمک به جذب کلسیم مورد نیاز برای صحت استخوان ها ایفا می کند. پوست به طور طبیعی زمانی که در معرض نور آفتاب قرار بگیرد، ویتامین D تولید می کند. همچنین مقادیر کمی از این ویتامین از طریق مواد غذایی، مانند شیر غنی شده با ویتامین D جذب بدن می شود.

محقیقان می گویند بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان به دلیل قرار گرفتن محدود در معرض نور خورشید، از کمبود ویتامین D رنج می برند.

منبع:  Clinical Endocrinology & Metabolism

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Vitamin_E.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d-%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/