کاهش محصولات انگور در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | August 31, 2016 8:22 AM

مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات می گویند که به دلیل سرمای شدید در فصل بهار، محصولات انگور این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .

ادریس زلال، آمر بخش باغ داری اداره زراعت هرات گفت:  امسال اداره زراعت هرات ۸۰ هزار تُن انگور برداشت کرده است که نسبت به به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود، سرمای شدید در فصل بهار در شروع سال بر روی برخی دیگر از میوه‌های درختان چون آلو، زردآلو و شفتالو تأثیر گذاشته بود، اما میزان این محصولات برابر با سال پیش بوده و کاهش نداشته است.

قابل ذکر است، با وجود افزایش میزان تولید باغ‌ ها و تاکستان‌ ها انگور طبق برنامۀ ریاست زراعت ولایت هرات، میزان حاصلات و برداشت آن با کاهش مواجه بوده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/