کاهش ده درصدی تولید و افزایش بیست درصدی قیمت بادام در ولایت دایکندی

by Abdullah Atayi | January 28, 2016 11:33 AM

مهدی موحدی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت دایکندی گفته است که همزمان با کاهش ده درصدی تولید بادام در سال روان در این ولایت، قیمت این محصول زراعتی بیست درصد افزایش یافته است.

وی افزود: تولیدات بادام در این ولایت در سال روان به بیشتر از هفت هزار تن رسیده که این رقم در مقایسه با سالهای قبلی، کاهش ده درصدی تولید این محصول را نشان می دهد و  بدلیل کاهش محصولات بادام و کمیاب شدن آن در بازار ها، قیمت آن نسبت به سالهای گذشته بیست درصد افزایش یافته است.

بسیاری از مناطق این ولایت برای رشد انواع بادام از جمله کفمل، ستاربایی، کاغذی و سنگکی مناسب اند و بادام عمده ترین محصول زراعتی دایکندی است و بسیاری از خانواده های زراعت پیشه از طریق پرورش درختان بادام، جمع آوری محصول و عرضه آن به بازار امرار معاش می کنند.

علی جمعه یکی از دهقان های دایکندی می گوید که در سال روان ۲۵۰ سیر بادام به بازار عرضه کرده و تمامی آن با قیمت مناسب به فروش رسیده است و هم اکنون یک سیر بادام سنگکی، یک هزار افغانی در بازار نیلی مرکز دایکندی به فروش می رسد.

خانواده های زراعت پیشه در ولایت دایکندی در اوایل هر سال درختان بادام بیشتری می کارند تا بتوانند با پرورش آنها محصولات بیشتری بدست آورند، اما نبود ذخیره گاه ها و بازار فروش مناسب سبب شده است که آنان نتوانند سود زیادی از تولید بادام به دست آورند.

قابل ذکر است که، هرچند برای معرفی و بازاریابی محصولات بادام این ولایت، همه ساله در فصل بهار جشنواره ای تحت نام “گل بادام” نیز برگزار می شود، این محصول تا کنون نتوانسته است به بازارهای بزرگ جهانی راه یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c/